65. Kad mēs esam paklausīgi saviem vecākiem?


Esmu apdāvināts

Es slavēšu To Kungu vienumēr, Viņa teikšana aizvien būs manā mutē. Mana dvēsele ir līksma par manu Kungu, Viņu daudzinādama; cietēji lai to dzird un priecājas. Slavējiet līdz ar mani Tā Kunga godu, kopā teiksim Viņa augsto Vārdu! [Ps.34:1-4]

Mīļais Dievs,
Tu esi žēlīgi uzklausījis mūsu
Vājo lūgšanu.

Mīļais Tēvs,
Dāvā mums arī turpmāk pateicīgu sirdi,
Ka mēs mācamies atzīt Tavu žēlastību,
To pieņemam
Un pareizi lietojam
Tev par slavēšanu un Tev par godu.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.