256. Kas mūs mudina lūgties?


Draudzes ir īpašs dārgums Jēzum

Es apgriezos redzēt balsi, kas runāja ar mani, un apgriezies ieraudzīju septiņus zelta lukturus, lukturu vidū kādu Cilvēka Dēlam līdzīgu, ieģērbtu garos svārkos un apjoztu ar zelta jostu ap krūtīm. [Atkl.1:12-13]


Septiņi zelta lukturi! Pavisam noteikti tas bija septiņžuburu lukturis, par kādu runāts 2. Mozus grāmatas 25. nodaļā. Ikviena žubura detaļa bija īsts mākslas darbs, viss no tīra zelta. Tas noteikti bija brīnišķīgs skats!

Šajā Svēto Rakstu vietā ir teikts, ka septiņi lukturi simbolizē septiņas draudzes. Kādreiz mēs par agrīno kristietību domājam un runājam tā, it kā pašas pirmās draudzes būtu bijušas īpaša garīga spēka un dzīvības pārpilnas.

Tomēr, lasot vēstījumus šīm septiņām draudzēm, mēs ieraugām citu ainu. Piecas no tām saņēma brīdinājumus, un daži bija pat ļoti nopietni. Divas draudzes garīgā ziņā bija gandrīz mirušas. Piemēram, Sardu draudzē bija palikuši tikai daži, kas nebija aptraipījuši savas drēbes. Tomēr atzinīgu novērtējumu saņēma tikai Filadelfijas draudze.

Lai arī kopējā aina nebija iepriecinoša, tomēr draudzes tik un tā tiek salīdzinātas ar septiņiem zelta lukturiem!

Jā, tieši tā – ar iecietību – Kungs Jēzus uzlūko draudzes.

Kāpēc? Pirmkārt, Jēzus acīs draudzes ir ļoti dārgas un vērtīgas. Nav tā, ka Viņš nebūtu redzējis ticīgo kļūdas un grēkus. Nē, Viņš ar draudzēm runāja ļoti nopietni un aicināja tās atgriezties. Jēzus vērtējums par draudzēm bija skaidrs un nepārprotams.

Lūk, mācība mums visiem: būsim godīgi un nekad necentīsimies savas vainas attaisnot, bet vaļsirdīgi tās nesīsim un izsūdzēsim Jēzus priekšā.

Jēzus mīl Savu baznīcu un visu dara mīlestības dēļ. Baznīca Viņa acīs ir īpašs dārgums. Arī mums par draudzi vajadzētu būt daudz augstākām domām, nekā tas parasti ir. Mums ir raksturīgi saskatīt baznīcas vājības un trūkumus. Bet vai mūsos ir arī kaut nedaudz no Jēzus iecietības un lēnprātības?

Pat draudzēs, kur bija ļoti bēdīgs stāvoklis, Viņš atrada dažus uzticīgos [Atkl.3:4], kuriem pievērsa skatienu un uzlūkoja kā Savu zelta lukturi.

Jēzus acīs mēs esam tik dārgi, ka Viņš mājo mūsu vidū.

Birkas: , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.