145. Kas ir dabas dotās zināšanas par Dievu?Tu redzi arhīvu par agrīnā baznīca

Draudzes ir īpašs dārgums Jēzum

Es apgriezos redzēt balsi, kas runāja ar mani, un apgriezies ieraudzīju septiņus zelta lukturus, lukturu vidū kādu Cilvēka Dēlam līdzīgu, ieģērbtu garos svārkos un apjoztu ar zelta jostu ap krūtīm. [Atkl.1:12-13]

Lasīt tālāk »Kādi ir pirmie vārdi jūsu lūgšanā?

Jēzus “ar augšāmcelšanos no mirušajiem celts spēkā par Dieva Dēlu”. [Rom.1:4] Un, kaut arī Viņš ir Dieva Dēls, neviens cits nav tik uzcītīgi vērsies pie Debesu Tēva un tik ļoti paļāvies uz lūgšanas spēku kā mūsu Pestītājs!

Lasīt tālāk »