348. Vai maize un vīns Svētajā Vakarēdienā pārtop par Kristus miesu un asinīm?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par svēto sadraudze

Baznīca ir svēto sadraudze

To mēs apliecinām apustuliskajā ticības apliecībā:

“Es ticu vienu svētu kristīgu Baznīcu, svēto sadraudzi.”

Baznīca ir svēto sadraudze

Lasīt tālāk »



Kas ir baznīcu sadraudzība

Pats vārds “sadraudzība” neatspoguļo dziļo un unikālo Jaunās Derības vārda κοινωνία nozīmi.

kas ir baznīcu sadraudzība

Lasīt tālāk »


Draudzes ir īpašs dārgums Jēzum

Es apgriezos redzēt balsi, kas runāja ar mani, un apgriezies ieraudzīju septiņus zelta lukturus, lukturu vidū kādu Cilvēka Dēlam līdzīgu, ieģērbtu garos svārkos un apjoztu ar zelta jostu ap krūtīm. [Atkl.1:12-13]

Lasīt tālāk »


Vienotība

… lai viņi ir viens, itin kā mēs. [Jņ.17:11]

Vienotība: viņi ir viens

Lasīt tālāk »


Mūsdienu ekumēnisms – centieni bez izprantes

Viss, kas luteriskajās ticības apliecībās ir apliecināts par baznīcu, proti, ka baznīca ir kas tāds, kam ir jātic un kas ir jāapliecina, un nevis kas tāds, ko iespējams novērot, un ka baznīca ir realitāte pasaulē, ir pamatā VII artikula vārdiem par baznīcas vienotību. Tā kā baznīca ir ticības objekts, arī baznīcas vienotība ir ticības objekts. Neviens nevar redzēt Kristus miesu, tāpat neviens nevar redzēt arī tās vienotību.

Mūsdienu ekumēnisms - centieni bez izprantes

Lasīt tālāk »


 1  2 »