263. Kādēļ kristietim var likties, ka Dievs nav dzirdējis viņa lūgšanu?


Kas ES ESMU?

Es esmu atklājies tiem, kas pēc Manis nejautāja, Mani atrod tie, kas Mani nemeklēja, un tautām, kas Manu Vārdu nepiesauca, Es saku: “Še Es esmu! Še Es esmu!” (Jes.65:1)

Kas ES ESMU?


Tālis visai pārdroši saka: Es devos pazīstams tādiem, kas Mani nemeklēja, un atklāju Sevi tādiem, kas pēc Manis nevaicāja (Rom.10:20).

Kas man to tā ir ļāvis teikt un kādā pilnvarā es te ar tevi tā runāju? Un vispār kas tu tāds esi, ka vari man ko tādu jautāt? Un kam tad es esmu atklājies?

Kas ir Tālis un kas ir Es? Kas ir tas kas saka: “Es tas esmu, kas ar tevi runā!”? Vārds ir Dievs un tas ir kas uz jums ir runājis.

Vai es tagad nepaaugstinu sevi pāri pār savu vārdu? Kas ir Es? …un kas ir tas, kas šo vārdu nes?

Jesaja, Pāvils, Tālis un tu, kas Dieva vārdus dzirdi, paturi savā sirdī un nes tālāk. Tev es atklājos, Es dzīvais vārds. Es ir vārda nesēja atklātākā uzruna tieši vēršoties pie lasītāja.

Bet ja tu neesi ticējis rakstītajam vārdam, vai tu domā ka varēsi ticēt pateiktajam? Нефига tu nevarēsi, ja skatīsies (klausīsies) teicēja intonācijās, sejas izteiksmē, manierēs! Bet patiesi Es jums saku: “Piekāst man visas jūsu ārišķības”!!!

Vai vārds, kas tevi uzrunā varētu būt nedzīvs? Vārds, kas izmaina tavu garastāvokli – vai tāds varētu nākt no autora, kas nepazīst lasītāju?

Redz, kādas divas atšķirīgas lasītāju kategorijas. Vismaz divas. Vieni ir tie, kuri Dievu ir meklējuši brēkdami: “…nāc Dievs pie mums, …nāc esi mūsu kungs, …nāc, mēs ieaicinām tevi savās sirdīs un dzīvēs.” Un otri ir kas brēkuši: “… atstājies tu no manis, …es nespēju tevi ciest tava lielā svētuma dēļ, …ej prom, jo es esmu bezgala grēcīgs!”

Vai ikviena lūgšana nestāv dzīva Dzīvā Dieva priekšā? Vai Dzīvais Dieva vārds pats labāk nezina, kas mums patiesi vajadzīgs? Vai mums būtu jāsaka Dievam priekšā, kas tad īstenībā mūsu dvēseļu pestīšanai nepieciešams?

Kristus pats mums atklāj sevi. Ar Jēzus asins zīmogu ir apliecināta patiesība Dieva vārdā. Dievs ir vārds, kas no iesākuma bijis un ir līdz pasaules galam ar mums, lai atgādinātu mums visu, ko Kristus sacījis un lai vestu mūsu dvēseles mūžīgajā patiesībā.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.