274. Ko Svētajā Lūgšanā mēs lūdzamies otrkārt?


Evaņģēlijs nav cilvēku izdomāts

Jo es jums apliecinu, brāļi: tas evaņģēlijs, kuru es jums esmu pasludinājis, nav cilvēku izdomāts. Es to arī neesmu saņēmis no kāda cilvēka, nedz kāds man to ir mācījis, bet Jēzus Kristus man to ir atklājis. [Gal.1:11-12]

Evaņģēlijs nav cilvēku izdomāts


Kā vērtēsim Pāvilu un citus Jaunās Derības apustuliskos lieciniekus?

Pārdomāsim šo svarīgo jautājumu ļoti rūpīgi.

Visi kristieši ciena apustuli Pāvilu un ir vienisprātis, ka viņš bija ievērojams Jēzus apliecinātājs, kas sarakstījis brīnišķīgas vēstules, dāvādams skaidrību un gaismu par Jēzu un Viņa nesto glābšanu. Nav šaubu, ka daudzi Pāvilu uzskata par paraugu arī dedzības un izturības ziņā.

Jā, tā spriedīs daudzi.

Tomēr jums jāzina, ka Pāvils ar šādu raksturojumu nebūtu mierā. Viņa pieteikums ir daudz augstāks.

Ievērojiet Pāvila vārdus, ka viņa sludinātais Evaņģēlijs ir paša Kunga Jēzus Kristus dots. Neviens to viņam nav mācījis, un viņš pats to nav izgudrojis. To viņam ir atklājis pats Jēzus Kristus. Tādēļ Pāvils nāk un runā Jēzus vārdā, un mums, kristiešiem, viņa pasludinājums ir jāpieņem tā, it kā runātu pats Kungs.

Ievērojiet, kā viņš iepazīstina ar sevi vēstules sākumā: “Pāvils, apustulis, ne cilvēku sūtīts, nedz kāda cilvēka, bet Jēzus Kristus iecelts un Dieva Tēva, kas Viņu uzmodinājis no miroņiem.”

Spēcīgi vārdi! Pāvils uzstājas ar lielu autoritāti, apzinādamies, ka viņa teiktais un rakstītais ir paša Kunga dots.

Tas ir būtiski. Ja tiešām tā ir, tad mums pašiem nav tiesību izlemt, kam ticēsim un ko apšaubīsim. Mums jāpieņem, ka Bībelē lasāmie praviešu un apustuļu vārdi ir paša Dieva vārdi. Šo vārdu priekšā mums jābūt bijīgiem un tiem jāuzticas gan dzīvē, gan nāvē.

Birkas: , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.