119. Kas draud katram, kurš ienīst Dievu un pārdroši pārkāpj Viņa baušļus?


Ticība Trīsvienībai

Vai Dievs atstums mūžīgi un nebūs vairs nekad žēlīgs? Vai Viņa žēlastība un labsirdība ir uz visiem laikiem pagalam, Viņa solījums pagalam uz paaudžu paaudzēm? Vai Dievs ir aizmirsis žēlīgs būt? Vai dusmās ir aizslēdzis Savu žēlsirdību? [Ps.77:8-10]

Ticība Trīsvienībai

Šī ir Kristīgā ticība, ka mēs pielūdzam vienu Dievu trīsvienībā un Trīsvienību vienībā, Nesajaucot personas un nesadalot būtību. Ja kāds šo ticību nepatur tīru un neizkropļotu, tas bez šaubām ies mūžīgā pazušanā. Ikvienam, kas vēlas tapt pestīts, vairāk par visu ir nepieciešams turēties pie kristīgas ticības.

Bet kā lai tic uz Dievu, ka Viņu nevar pat īsti saprast, jo neaptverams ir Tēvs, neapverams ir Dēls, neaptverams Svētais Gars. Viens Tēvs (ne trīs tēvi); viens Dēls (ne trīs dēli); viens Svētais Gars (ne trīs svētie gari). Un Trīsvienībā neviens nav bijis ne pirmais, ne pēdējais, neviens nav par otru ne lielāks, ne mazāks.

Visas trīs personas ir vienādi mūžīgas un vienlīdzīgas un kas grib tapt pestīts, par Dievu ir jāpielūdz un jādomā vienīgi kā par Trīsvienību. Dievs Tēvs mājo nepieejamā gaismā savā mūžīgajā godībā un no Viņa ir izgājis Svētais Gars, kas caur Kristu ir nācis pasaulē. Redzi, mūžībā nav trīs visu vareno nav trīs Dievu, bet ir viens Kungs un pestītājs, kas mūs uzcels augšā pastarās atnākšanas dienā.

Viņam atnākot, visi cilvēki augšām celsies savās miesās, un atbildēs par saviem darbiem. Tie, kas darījuši labu, ieies mūžīgajā dzīvē, bet kas ļaunu, – mūžīgajā ugunī. Tāda ir šī kristīgā ticība, kas liek atsacīt ļaunam un pieķerties Kristum un uzticīgi turēties pie mūžīgās dzīvošanas apsolījuma.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.