335. Vai kāds cits kristietis, ne tikai draudzes gans, var pasludināt grēku piedošanu?Tu redzi arhīvu par Trīsvienība

Dievs ir viens un vienlaikus trīsvienīgs

Kristietība atšķiras no citām reliģijām ar vairākām iezīmēm – ar Dieva vārdu, sakramentiem, Kristus nāvi un augšāmcelšanos, salīdzināšanos ar Dievu, pastaro tiesu un mūžīgo dzīvošanu.

Dievs ir viens un vienlaikus trīsvienīgs

Lasīt tālāk »Kristus ir patiess Dievs

Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. [1.Jņ.5:20]

Kristus ir patiess Dievs

Lasīt tālāk »


Dievs trijās atšķirīgās Personās

Es darīšu zināmu Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja: “Mans Dēls Tu esi, Es šodien Tevi esmu dzemdinājis.” [Ps.2:7]

Dievs trijās atšķirīgās Personās

Lasīt tālāk »


Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā

Eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā. [Mt.28:19]

Tēva, Dēla un Svētā Gara - trīsvienīgā Dieva vārdā

Lasīt tālāk »


Dievs vai dievi?

Lai gūtu pārskatu par Jēzus Kristus Pēdējo dienu svēto baznīcu, vispareizāk būtu sākt ar mācību par Dievu, kā to skaidro šī baznīca.

Dievs Tēvs un Jēzus Kristus

Lasīt tālāk »