25. Kas ir īsta mīlestība uz Dievu?


Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā

Eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā. [Mt.28:19]

Tēva, Dēla un Svētā Gara - trīsvienīgā Dieva vārdā

Jāņa evaņģēlija trešajā nodaļā skaidri ir parādīta atšķirība starp Trīsvienībs personām lielākajā darbā, ko Dievs paveic mūsu, cilvēku, nabaga radījumu, labā, attaisnojot un glābjot mūs. Tur ir skaidri teikts par Tēvu: “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” [Jņ.3:16]

Tēvs mīl pasauli un atdod par to savu Dēlu. Dēls nodod sevi ciešanām, lai tiktu upurēts par pasauli un, kā Kristus nepārprotami saka, Viņš nodod sevi ciešanām, lai tiktu paaugstināts, kā tika paaugstināta čūska tuksnesī, lai tas, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Pēc tam šajā darbā nāk Svētais Gars, trešā Persona, kurš caur Vārdu iededzina patiesu ticību sirdīs, un atdzemdina mūs un dara mūs par Dieva bērniem.

Kristus ir patiess Dievs ar Tēvu, un Svētais Gars ir patiess Dievs, bet nav trīs Dievu un trīs substanču. Bet ir viena dievišķa būtība trīs personās.

Vai šis artikuls šķiet dīvains vai nē, bet mēs tam citam, jo tas balstās Dieva Vārdā.

Vienīgais patiesais Dievs ir Trīsvienīgais Dievs – Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.