330. Kurus draudzei ir tiesības aicināt sludināšanas amatā?


Gūt patiesu labumu no lasīšanas

Par Viņu liecina visi pravieši. [Ap.d.10:43]

Tādēļ katram, kas grib gūt patiesu labumu no Svēto Rakstu lasīšanas, arvien jāmeklē tajos Kristus; tad Viņš atradīs arī mūžīgo dzīvību.

Turpretī ja, lasīdams Mozus un praviešu grāmatas, nemācos atzīt, ka Kristus manas un visu cilvēku pestīšanas dēļ no Debesīm nācis, cilvēks tapis, cietis, miris, aprakts, augšāmcēlies un uzkāpis Debesīs, lai caur Viņu es tiktu samierināts ar Dievu, saņemtu visu grēku piedošanu, žēlastību, taisnību un mūžīgo dzīvību, – tad Rakstu lasīšana neko nedod manai pestīšanai.

Šādi lasīdams un studēdams Rakstus, es gan varu kļūt par mācītu vīru un sludināt šīs lietas citiem, taču man ar to nekas nav līdzēts.

Ja neatrodu un neiepazīstu Kristu, tad nevaru atrast ne pestīšanu, ne mūžīgo dzīvību, jā, tās vietā atrodu tikai rūgtu nāvi; tā mūsu mīļais Dievs ir lēmis: nav cita vārda, kurā cilvēkam tiktu dāvāta pestīšana, kā vien – Jēzus vārds [Ap.d.4].

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.