204. Ko Bībele māca par Jēzus sēšanos pie Tēva labās rokas?


Mana miesa dusēs cerībā

Vai jūs spētu pieņemt tik šausmīgu nāvi, kāda parādīta šajā gleznā? Vai jūs ļautu, lai jūs piesit krustā ar galvu uz leju, kā saskaņā ar baznīcas tradīciju apustulis Pēteris liecināja par savu ticību, mirdams mocekļa nāvē?

Mana miesa dusēs cerībā


DROŠI STĀTIES PRETĪ ĻAUNUMAM

Šajā brīdī jūs droši vien domājat, ka nespētu mirt mocekļa nāvē. Tomēr Dievs var jums, tāpat kā Pēterim, dot sirdī drosmi, kas viņam palīdzēja pieņemt tik briesmīgu nāvi.

Savā Vasarsvētku sprediķī Pēteris sacīja: „Viņu [Jēzu] Dievs uzmodinājis, nāves sāpes raisīdams, jo nevarēja būt, ka tā Viņu paturētu savā varā. Jo Dāvids par Viņu saka: Tas Kungs man vienmēr bijis acu priekšā, jo Viņš man ir pa labo roku, lai es nešaubītos. Tāpēc mana sirds priecājas un mana mēle līksmojas, un arī mana miesa dusēs [PALIKS] cerībā” (Ap.d.2:24–26).

Tādējādi mums tiek atgādināts, ka pirmo kristiešu drosme nenāca no viņu miesas spēka vai spējām paciest sāpes. Tas nebija viņu pašu spēks. Viņu spēks nāca no Kristus un Viņa augšāmcelšanās. Kristus augšāmcelšanās spēks parādās ne tikai tad, kad pienāk laiks mirt. Kristus augšāmcelšanās spēks paliek jūsos un jūs paliekat tajā katru savas dzīves dienu; šis spēks sniedz jums spēku un cerību. Apustulis Pāvils lūdz: „Lai jūsu gara acis būtu apgaismotas un lai jūs zinātu, kas ir Viņa aicinājuma cerība un kādu godības bagātību iemanto Viņa svētie, lai jūs zinātu, cik neizmērojami liela ir Viņa dievišķā varenība, kas darbojas pie mums, ticīgajiem. Šī varenā spēka darbību Viņš parādījis Kristū, augšāmceldams to no mirušajiem un sēdinādams pie Savas labās rokas debesīs” (Ef.1:18–20).

LABĀ VĒSTS: KRISTUS PALIEK JŪSOS!

Labā vēsts ir šāda: ja jūs paliekat Jēzū un Jēzus paliek jūsos, arī Viņa augšāmcelšanās spēks ir jūsos (Ef.3:20). Tas nenozīmē, ka spēsiet veikt pārcilvēciskus brīnumus — dziedināt vai uzmodināt mirušos. Ar Kristus un Viņa augšāmcelšanās spēku, kas mīt jūsos, jūs varēsiet veikt ko daudz ievērojamāku par šādiem fiziskiem brīnumiem. Dievs ik dienas jums dod garīgu spēku padzīt velnu un viņa demonus. Velns var censties jūs kārdināt, likt jums paklupt un pat ievainot jūs, tomēr jūsos paliekošā Kristus un Viņa augšāmcelšanās spēka dēļ sātans nekad nespēs gūt virsroku pār jums, valdīt pār jums vai iznīcināt jūs. Viņš var jūs ievainot, bet ne iznīcināt.

Šī labā vēsts sniedz jums iedrošinājumu, kad velns mēģina sagraut jūsu laulību, kad sātans cenšas panākt, lai jūs sākat apšaubīt Dieva dāvāto ticību, vai kad viņš cenšas sabojāt attiecības jūsu ģimenē vai draugu starpā. Kā Kristus mājoja pirmajos mocekļos, tā Viņš paliek arī jūsos, lai jūs stiprinātu un lai dotu jums dzīvu un mūžīgu cerību (1.Pēt.1:3). Ja jūs paliekat Jēzū, Dievs Jums dod spēku ne vien nāves stundā, bet arī ikvienā cīņā — pat līdz mocekļa nāvei.

    Mīļais Kungs Jēzu, palīdzi man, sastopoties ar kārdinājumu, nespēku vai pat izmisumu, nelikt cerības uz sevi. Lai manu ticības acu priekšā vienmēr ir pirmo Jēzus asinsliecinieku piemērs. Viņi tika spēcināti ar Jēzus un Viņa augšāmcelšanās spēku un varēja pieņemt savu mokpilno nāvi. Paliec manī, lai es varētu stāties pretī ļaunajam un uzvarēt to. Āmen.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.