151. Kas ir sakāms par tiem, kuri noliedz Dieva trīsvienību?


Atspirdzinājums tavai dzīvei

Kopš pasaules pirmsākumiem visa radība klusībā nopūšas un cieš sāpes zem grēka lāsta (Rom.8:22). Dieva svētība — mūsdienu tehnoloģijas — ir atvieglojušas mūsu fizisko nastu, taču mūsu dvēseli joprojām apgrūtina dzīves pagurums. Ikdienas darbu nasta, nesaskaņas ģimenē un laulībā, kā arī saspīlētas attiecības ar draugiem bieži vien mums liek meklēt atvieglojumu. Mēs alkstam gūt atelpu no nebeidzamajām dzīves nastām!

Atspirdzinājums tavai dzīvei

Dievs ir visžēlīgs. Viņš zina un saprot mūsu nastas. 1. vēstulē korintiešiem (10:1-4) Sv. Pāvils brīnišķīgi apraksta Dieva žēlsirdību, atgādinot par Viņa nepārtraukto klātbūtni Savu cilvēku vidū, kad tie ceļoja cauri tuksnesim (2.Moz.13:21–22). Kad cilvēkiem sāka slāpt un tie bija noguruši, Dievs pavēlēja Mozum piesist pie akmens. Mozus paklausīja. No 1.Kor.10:4 atainotās klints plūda ūdens, kas “bija Kristus”. Dieva ļaudis atspirdzinājušies un stiprināti spēja turpināt savu ceļojumu.

Dieva žēlastība nav mainījusies. Viņš joprojām iesaistās mūsu dzīvē, lai tev un man piedāvātu īpašu spēku dzīvē caur Kristu. Israēla tautai tuksnesī Dievs sniedza atspirdzinājumu no klints plūstoša ūdens veidā, kas “bija Kristus” (1.Kor.10:4). Šodien Dievs piedod, veldzē un stiprina mūs Svētajā Vakarēdienā ar maizi un vīnu. Gan maize, gan vīns “ir Kristus”.

Diemžēl šodien daudzi cilvēki maizi un vīnu uzskata vienīgi par Kristus miesas un asins simboliem. Un tā iemesla dēļ, ka viņi uzticas savam saprātam, bet ne vienkāršai ticībai, kas paļaujas uz šo vareno Dieva noslēpumu, viņi liedz sev Dieva īpašo piedošanas un spēka svētību, ko Viņš piedāvā šajā svētajā sakramentā.

Dažreiz cilvēki atsakās no Svētā Vakarēdiena sakramenta, jo viņiem nav ticības, kas ļautu saprast, ko Dievs tiem ir devis. Tad mums jāatceras kapteinis Viljams Blejs, kurš 1793. gadā aizveda maizeskoka augļus no Taiti Klusajā okeānā uz Karību salām. Jamaikieši maizeskoku iestādīja, taču atteicās ēst tā augļus, jo tie neaptvēra, ko šis koks viņiem var dot.

Tāpēc turpmākos piecdesmit gadus maizeskoka augļi tika izbaroti cūkām. Tikai vēlāk cilvēki saprata, ka maizeskoka augļi nodrošina uzturu un dod spēku.

Tādā pašā veidā daudzi vēl šodien atsakās pieņemt Jēzu kā “dzīvības maizi”. Viņi liedz sev dalību kristīgajā sadraudzībā un neierobežotu garīgas barības krājumu no Dieva savai ticībai un dzīvei.

DIEVS IR NEIEROBEŽOTS

Protams, doma, ka Kristus ir fiziski klātesošs Svētajā Vakarēdienā, ir prātam neaptverama. Taču Dievs nav ieslodzīts cilvēka saprāta robežās. Svētais Vakarēdiens ir varens Dieva brīnums.

Pasaulē, kur visa izskaidrošanai cilvēki meklē zinātnisku pierādījumu vai pamatojumu, dažkārt ir grūti skaidri un bībeliski izprast Svētā Vakarēdiena sniegto svētību. Miljoniem cilvēku šodien Svēto Vakarēdienu uzskata tikai par simbolisku piemiņas žestu, nevis tic Jēzus vārdiem, ka tā Viņa patiesā miesa un asinis. Tādā veidā viņi liedz sev spēku, ko Dievs vēlas tiem dot.

Mums jānoraida jebkāda simboliska vai nepatiesa izpratne par Kristus skaidrajiem vārdiem “Tā ir Mana miesa” un “Tās ir Manas asinis”. Tā vietā mums jāpievēršas šī svētā sakramenta dzīvību dodošajai būtībai.

Nav iespējams pilnībā izskaidrot debesu noslēpumus ar pasaulīgiem piemēriem. Kaut arī analoģijas šeit ir nevietā, mēs piedāvājam šādu piemēru.

DIEVS DOD MUMS DZĪVĪBU!

Dievs Svētajā Vakarēdienā dod mums spēcinošu barību līdzīgi tam, kā Viņš dod barību visiem jaundzimušajiem. Katrreiz, kad piedzimst bērns, un katrreiz, kad kāds zīdītājs dod dzīvību jaunai radībai, Dievs parāda Savu žēlastības brīnumu.

Labam dzīves sākumam ikvienam jaundzimušajam ir nepieciešama šī neparastā barība, kas dod dzīvību, veido muskuļus un kaulus un atvaira slimības. Tieši tādēļ pirmajās dienās pēc mazuļa piedzimšanas māte dod jaundzimušajam pienu, kas ir spēcināts ar dzīvību dodošām īpašībām, no kurām dažas atrodamas arī asinīs.

Mums piedzimstot, Dievs dod mums dzīvību asinīs un caur tām (5.Moz.12:23). Kad mēs dodamies ceļojumā cauri dzīvei, Viņš turpina mūs spēcināt caur augšāmceltā Kristus patieso miesu un asinīm. Spēcināti ar Kristus asiņaino nāvi un augšāmcelšanos, mēs varam būt droši, ka mums ir spēks cīnīties pret sātanu.

VIENKĀRŠI TICIET KRISTUS SKAIDRAJIEM VĀRDIEM

Ja jums šķiet, ka Kristus vārdi “Tā ir Mana miesa” un “Tās ir Manas asinis” ir vairāk simboliski kā burtiski, uzmanieties! Daži cilvēki, kas ļāva saprātam aizvietot vienkāršu ticību, Vecajā Derībā tika pazudināti. 4.Mozus grāmatā (21:5-9) mēs lasām, ka daži Dieva cilvēki atteicās ticēt Viņa vārdam. Tādēļ Dievs “uzsūtīja tautai dzēlīgas čūskas; tās sakoda tautu, un daudzi.. nomira. .. Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: “Darini sev čūskas tēlu un liec to par zīmi; un katrs, kas sakosts un to uzlūkos, tas dzīvos.” Un Mozus izveidoja vara čūsku, un viņš to uzcēla par zīmi. Un notika, ja čūska kādu sakoda, tad tas uzlūkoja vara čūsku un PALIKA DZĪVS”.

Uzlūkot čūsku spieķa galā, lai izvairītos no nāves, šķiet zinātniskā fantastika. Vēl vairāk — daudziem šodien skatīšanās uz čūsku, meklējot palīdzību, šķiet smieklīga. Arī Mozus laikos bija tādi, kas atteicās ar ticības acīm uzlūkot čūsku un pieņemt Dieva dzīvības apsolījumu. Tie noraidīja Dieva Evaņģēliju, jo tas šķita nesaprātīgs. Par savu neticību viņi samaksāja attiecīgu cenu. Viņi nomira!

NEATSAKIETIES NO DZĪVES! PRIECĪGI SAŅEMIET SPĒKU, KO DIEVS PIEDĀVĀ SAVĀ SAKRAMENTĀ

Kad Israēls savā ceļojumā tuksnesī bija noguris un izslāpis, Dievs lika Mozum piesist pie akmens, lai iegūtu atspirdzinošu un spēcinošu ūdeni. “Šī klints bija Kristus” (1.Kor.10:4). Arī jūs savā dzīves ceļā varat justies mazliet noguruši. Taču nepadodieties! Svētība, ko Dievs caur Mozu sūtīja Saviem cilvēkiem, ļoti palīdzēja, taču tā bija tikai ēna tam, ko tagad Kristus piedāvā jums (Kol.2:17). Caur savu ticību Kristum jūs esat daļa no jaunā Israēla. Caur Kristus miesu un asinīm jūs saņemsiet piedošanu un šķīstīšanu, dziedināšanu un cerību. Kur ir piedošana, tur ir arī dzīvība un pestīšana. Dievs jūs patiesi svētīs, kad jūs baudīsiet maizi un vīnu, jo tie “ir Kristus”.

Šis varenais brīnums — saņemt Dieva piedošanu un spēku caur Kristus patieso un fizisko klātbūtni Svētajā Vakarēdienā — ir skaidra Bībeles mācība, kas šķiet neprātīga. Taču “Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēki” (1. Kor. 1:25). Tādēļ tā vietā, lai apšaubītu Kristus skaidros vārdus “Tā ir Mana miesa” un “Tās ir Manas asinis”, priecāsimies par piedošanu, spēku un cerību, ko Viņš jums piedāvā Svētajā Vakarēdienā.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.