103. Kas redz katru zagšanu un par to soda?


Svēto Vakarēdienu iedibināja mūsu Kungs Jēzus Kristus

Šeit mums jāizdara līdzīgi secinājumi, kā runājot par svēto Kristību. Mums jāpatur prātā, ka “pats svarīgākais, proti, galvenais ir Dieva, dotais vārds un rīkojums. Jo tas nav kāda cilvēka izdomāts vai ieviests, bet bez citu padomiem vai nolūkiem tas ir paša Kristus iedibināts.”

Svēto Vakarēdienu iedibināja mūsu Kungs Jēzus Kristus


Dažkārt tiek uzskatīts, ka Svētais Vakarēdiens ir bijis iestādījums “vienkāršām un primitīvām draudzēm agrīnajā baznīcā”, un ka mūsdienās draudzes spēj pastāvēt arī bez tā. Taču tas netiek apstiprināts Svētajos Rakstos. Gluži otrādi, tiek apgalvots, ka Jēzus vārdi attiecas uz visiem laikiem. Šo viedokli apstiprina apustuļa Pāvila vārdi: “Citkārt Jūs no šīs maizes ēdat un no šī kausa dzerat, pasludiniet Tā Kunga nāvi, tiekāms Viņš nāk” (1.Kor.11:26). Šī iemesla dēl Svētais Vakarēdiens tiks svinēts kristīgajā baznīcā līdz pat tai dienai, kad mūsu Kungs Jēzus no jauna nāks godībā “un tiesās dzīvus un mirušus” (2.Tim.4:1).

Runājot par Svētā Vakarēdiena elementiem, proti, redzamajām lietām, kuras mēs lietojam, mēs sekojam paša Jēzus dotajam piemēram. Vakarēdiena iestādīšanas vārdos Viņš ir minējis vīnu un maizi, tādēļ mēs nevaram vīnu un maizi Svētajā Vakarēdienā nomainīt pret citām lietām. Mēs zinām, kad un kā ticis iestādīts Svētais Vakarēdiens: tas notika pirms Lieldienām, saistībā ar Pashā jēru ēšanu, un tādēļ mēs zinām, ka Jēzus un Viņa apustuļi lietoja neraudzētu maizi un īstu vīnu. Runājot par maizi, galvenais mums ir tas, ka tā ir maize, bet, ēdot neraudzētu maizi, mums tiek atgādināts, cik lielā mērā Svētais Vakarēdiens ir radniecīgs Vecās Derības Pashā svētkiem.

Tātad Kristus iedibināja šo sakramentu ar maizi un vīnu. Jaunajā Derībā uzsvērts, ka katrs no šiem elementiem sevī slēpj noteiktas dāvanas. Īpaši skaidri tas atspoguļojas Jēzus vārdos, kā arī apustuļa Pāvila vārdos: “Svētības kauss, ko mēs svētījam, vai tas nav savienošanās ar Kristus asinīm? Maize, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu?” (1.Kor.10:16). Tātad, ja mēs vēlamies sekot Jēzus Kristus vārdiem un viņa iedibinātajam Svētajam Vakarēdienam, tad, svinot šo Sakramentu, mums jālieto abi tā elementi.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.