323. Kādi grēki mazina ticību un aizraida Svēto Garu?


Vēstneša aicinājums uz žēlastības kāzu mielastu

Ja reiz žēlastība ir tik brīva un debesu vārti ir tik plaši atvērti, vai visiem grēciniekiem ir iespējams ar prieku pieņemt šādu žēlastību, kas dzēš visus grēkus?

Vēstneša aicinājums uz žēlastības kāzu mielastu

Nāc un redzi, kā ir patiesībā! Nāc un redzi, kas ir glābjošā ticība, par ko runāts citētajos Bībeles vārdos! Redzi, kā tā rodas un kā to saņemam!

Tiek sagatavots liels, bagāts, lepns un atvērts mielasts vai kāzas (Mt.22:2) – Tas Kungs rīko “mielastu ar vecu vīnu, ar trekniem ēdieniem, ar ilgi taupītu un labi nogulējušos vīnu” (Jes.25:6), mielasts ar dziedinājumu slimiem, atraisīšanu, brīvību un mieru cietumniekiem un saistītiem. Viss ir sagatavots, un ielūgtie viesi ir aicināti ierasties, priecīgā vēsts izskan visiem, kas tuvi un tāli: jūs, nabaga grēcinieki, celieties un priecājieties, jūs vairs neesat pazuduši. Grēki ir izpirkti, pārkāpumi salīdzināti un panākta mūžīga taisnība (Dan.9:24).

Nāciet, baudiet un redziet, ka Tas Kungs ir labs! Jūs visi, nelaimīgie, jūs visi, kas esat sātana saistīti un grēka vergi, jūs visi, kam satriektas un skumju pilnas sirdis! Dzirdiet, ka ir ieradies Viņš, kas svaidīts sludināt nelaimīgiem prieka vēsti, sūtīts dziedināt salauztas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību (Jes.61:1). “Visi izslāpušie, nāciet pie ūdens, un, kam nav naudas, nāciet, pērciet un ēdiet! Nāciet, pērciet maizi bez maksas, par velti, arī vīnu un pienu!” (Jes.55:1).

Tā skan vēstneša aicinājums uz žēlastības kāzu mielastu.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.