50. Kādā veidā mēs klausāmies Dieva Vārdu labprātīgi?


Saņemt no Dieva rokas

Tas ir pārsteidzošs novērojums, ka tieši psalmos, kas sūdzas par to, ka taisnie ir apspiesti un cieš, īpaši spēcīgi izpaužas slava par Dieva laipnību, kura ļauj, lai viņējiem labi klājas.

Saņemt no Dieva rokas


Arī 119.psalma lūdzējs ir bijis briesmās un kārdinājumā. Bet vai tieši tam dievbijīgajam, kas ir bijis grūtībās, nebūtu īpašs iemesls pateikties par līdzšinējo pasargāšanu un par jebkuru dāvanu, kas viņam palikusi līdz pat šim brīdim? Jo “Mazums, kas ir taisnajam, ir labāks kā daudzu bezdievju lielie labumi” (Ps.37:16).

Vai tieši viņam nebūtu jāzina, ka tiesa sākas pie Kunga nama (1.Pēt.4:17), ka viņš nav pelnījis neko citu kā dusmas un sodu, ja Dievs būtu vēlējies ar viņu rīkoties ar viņu pēc nopelniem un cieņas. “ Labi tiem” (Ps.119:1) – “Svētīgi”, saka Jēzus.

Arī Luters savā pirmajā šī psalma tulkojumā 1521.gadā ir tulkojis šo vārdu ar “svētīgi”. Ebreju valodā tas ir tas pats vārds. Svētīgi, ne tādēļ, ka viņiem kaut kas trūktu, bet tādēļ, ka viņi saņem visu no Dieva rokas.

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.