130. Kāds nav un nevar būt bauslības mērķis?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par baznīcas svētie

Saņemt no Dieva rokas

Tas ir pārsteidzošs novērojums, ka tieši psalmos, kas sūdzas par to, ka taisnie ir apspiesti un cieš, īpaši spēcīgi izpaužas slava par Dieva laipnību, kura ļauj, lai viņējiem labi klājas.

Saņemt no Dieva rokas

Lasīt tālāk »Apustuļa Barnabas diena

11.jūnijā tiek atzīmēti mazāk izplatīti baznīcas svētki, kuros tiek pieminēts viens no pirmajiem 70 Dieva labās vēsts ziņnešiem – Kiprā dzimis levīts, vārdā Jāzeps.

Lasīt tālāk »


Svētā Atanasija diena

Pirms 1640 gadiem (373.gada 2.maijā) mūžībā tika aizsaukts viens no aktīvākajiem cīnītājiem pret maldu mācībām un Evaņģēlija patiesību par Kristus dievišķību aizstāvjiem.

Lasīt tālāk »


Svētā Filipa un svētā Jēkaba diena

Kristīgā baznīca ir izvēlējusies 1.maijā pieminēt divus no pirmajiem divpadsmit apustuļiem Filipu no Betsaidas un Jēkabu, Alfeja dēlu.

Lasīt tālāk »


Svētā Jāzepa diena

19.martā kristīgā baznīca piemin Jēzus Kristus audžutēvu, proti cilvēku, kam vienam no pirmajiem bija tas gods savām acīm skatīt Dieva Dēlu.

Lasīt tālāk »


 1  2 »