243. Kā tu tiksi Dieva priekšā taisnots jeb kā tu izglābsies?


Svētā Atanasija diena

Pirms 1640 gadiem (373.gada 2.maijā) mūžībā tika aizsaukts viens no aktīvākajiem cīnītājiem pret maldu mācībām un Evaņģēlija patiesību par Kristus dievišķību aizstāvjiem.


Atanasijs dzimis 295.gadā Ēģiptes pilsētā Aleksandrijā.

Viņa kalpošana baznīcā ir saistīta ar nemitīgām cīņām par skaidras mācības saglabāšanu. Tādēļ Atanasījs tiek dēvēts par Baznīcas mācītāju un ricības apliecinātāju. Vēl būdams diakons (mācītājs) viņš aktīvi piedalījās
325.gada baznīcas ekumēniskajā koncilā, veicot lielu ieguldījumu Nīkajas ticības apliecības izveidošanā.

328.gadā Atanasijs kļuva par Aleksandrijas patriarhu. Būdams nelokāmi uzticīgs Nīkajas koncila lēmumiem, viņš tika pakļauts nepārtrauktām vajāšanām. Ne mazāk kā piecas reizes Atanasijam nācās pamest savu bīskapa sēdekli, un kopumā viņš pavadīja trimdā gandrīz 20 gadus.

Tikai pēc Atanasija nāves un pateicoties viņa ieguldījumam, 381.gadā notikušajā Konstantinopoles koncilā baznīcai izdodas gūt uzvaru pār ariānisko kontraversi, lai gan tās paveidi nav zuduši vēl šodien.

Par godu Atanasija nepiekāpībai teoloģiskajos jautājumos, viņa k vārdā tika nosaukta ticības apliecība, lai gan viņš pats nav tās autors.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Svētā Atanasija diena”

  1. sanktus:


    :)))

    Kamēr Es esmu pasaulē, Es esmu pasaules gaisma.(Jāņa 9:5) Ticiet gaismai, kamēr jums ir gaisma, ka jūs topat par gaismas bērniem!” Tā Jēzus runāja un pēc tam nozuda viņu acīm.(Jāņa 12:36)Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma.(Jāņa 1:5)

    Kā varat teikt, ka jums ir gaisma ja dzīvojat karos un tumsībā?
    Kas teicas esot gaismā un ienīst savu brāli, ir vēl aizvien tumsībā.(1. Jāņa 2:9) Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava, un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību. No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka Viņš Savu dzīvību par mums ir atdevis; tad arī mums pienākas atdot savu dzīvību par brāļiem. Bet kam ir laicīga manta un viņš redz savu brāli ciešam trūkumu un aizslēdz viņam savu sirdi, kā gan Dieva mīlestība paliktu viņā? Bērniņi, nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību! (1. Jāņa 3:15-18)Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.