167. Kā Dievs apsargā tevi?


Lapu meitene Marija

Pēc mācītāja eksāmenu nokārtošanas, Lestadiuss kļuva par savas provinces rektoru un Lapzemes superintendantu.


1844.gada 1. un 2.janvārī, atrazdamies inspekcijas braucienā pa Lapzemi, viņš viesojās Aselē. Šeit viņa sprediķi dzirdēja kāda lapu meitene Marija, “kuru pētnieki ir identificējuši ar kādu Millu Clementsdotterru no Follinges”.

Lestadiusa sprediķī Marija sadzirdēja tās mokas un šaubas, kuras pati bija piedzīvojusi pirms mācītāja Brandella sastapšanas.

Pehrs Brandells (1781- 1841) no Noras piederēja pie, tā sauktajiem, “jaunajiem lasītājiem”.

Viņš bijis talantīgs sludinātājs un dvēseļu gans, kurš apvienojis “Veco lasītāju” prasību pēc atgriešanās un svētošanas ar hernhūtiešu kustības mācīto pārliecību par pestīšanu.

Vina sprediķi nesa vēsti “par grēku, žēlastību un salīdzināšanu”. Ar mācītāja Brandella palīdzību Marija bija ieguvusi dvēseles mieru. Vienkāršos vārdos šī nemācītā meitene pastāstīja par savu pieredzi Lestadiusam.

Par šo tikšanos Larss Levi vēlāk teica:

‘Tikai tad es sapratu un redzēju dzīvības ceļu. Tas bija man apslēpts, pirms es runāju ar Mariju. Vienkāršais stāsts par viņas klejojumiem un piedzīvojumiem atstāja dziļu iespaidu uz manu sirdi, un man atausa gaisma. Tajā vakarā, ko es pavadīju ar Mariju, es piedzīvoju debesu klātieni.”

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.