6. Kāda ir Bībele?


Sensens īpašums

Tas kā Dievs atklājas apslēptajā ir neatrisināms noslēpums, jo Bībele taču ir Dieva Vārds neba kāds reliģiozs Nīčes dzejolis.

Sensens īpašums


Bibliskais teksts savā būtībā saslēdz visu kristīgo draudzi vienā vienībā. Tas mums apstiprina, ka esam brālīgā saistībā ne vien ar Kristus draudzi pagātnē un nākotnē, bet gan arī ar visu tagadējo draudzi.

Bībeles tekstam pašam par sevi ir milzīga vienojoša ekumēniska spēja. Un tas tā ir ne vien objektīvā, bet arī psiholoģiskā (vienība – vienotība) nozīmē.

Savukārt pie Bībeles teksta klausītāja pastiprinās brālīgās savienības (piederības) apziņa, tā kā viņš visu, ko sastop šajos tekstos kā dziļāko atziņu un pieredzi, piedzīvo kā sensenu kristīgās domāšanas un dzīves mantojumu, pateicībā un godbijībā to dzird un mācās no tā.

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.