212. Kā Svētais Gars tevi ir aizvedis līdz ticībai?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par kristianizētā sabiedrība

Varasvīriem, kas ir iedzīvojušies uz nabago rēķina

“Vai! tiem, kas netaisnus likumus pasludina, vai! rakstvežiem, kas apspiešanu perina, kas sagroza trūcīgā tiesu, manas tautas nabagiem taisnību atrauj, pat no atraitnes izplēš laupījumu un bāreņus aptīra!” [Jes.10:1-2]

Varasvīriem, kas ir iedzīvojušies uz nabago rēķina

Lasīt tālāk »Izstumts ārpus nometnes

Tāpēc arī Jēzus, lai ar Savām asinīm tautu darītu svētu, ir cietis ārpus vārtiem. Tāpēc iziesim pie Viņa ārpus nometnes, Viņa negodu nesdami! [Ebr.13:12-13]

Lasīt tālāk »


Sensens īpašums

Tas kā Dievs atklājas apslēptajā ir neatrisināms noslēpums, jo Bībele taču ir Dieva Vārds neba kāds reliģiozs Nīčes dzejolis.

Sensens īpašums

Lasīt tālāk »


Svētā Patrika diena

Ir kāda diena, kad visās Īrijas galvenajās ielās notiek svētku gājieni, krodziņos spēlē dzīvā mūzika, pilsētu iedzīvotāji uzvelk rudas parūkas un liek galvā zaļas cepures, ņem līdzi trīs-lapu āboliņu un nacionālos karogus, bet vakarā rīko salūtus un uguņošanu.

Lasīt tālāk »


Netaisnība valda zemes virsū

“Lūk, tā ir viena tauta, un tiem visiem ir viena valoda. Tas ir tikai sākums viņu rīcībai, un turpmāk nekas, ko tie nodomājuši, vairs nebūs tiem neiespējams. Iesim, nolaidīsimies un sajauksim viņu valodu, ka tie vairs nesaprot cits cita valodu.” [1.Moz.11:6-7]

Netaisnība valda zemes virsū

Lasīt tālāk »


 1  2 »