93. Kad laulības šķiršana ir atļauta?


Varasvīriem, kas ir iedzīvojušies uz nabago rēķina

“Vai! tiem, kas netaisnus likumus pasludina, vai! rakstvežiem, kas apspiešanu perina, kas sagroza trūcīgā tiesu, manas tautas nabagiem taisnību atrauj, pat no atraitnes izplēš laupījumu un bāreņus aptīra!” [Jes.10:1-2]

Varasvīriem, kas ir iedzīvojušies uz nabago rēķina


Tā Kunga pravieši ar vērīgu skatu saredzēja sabiedrībā valdošo netaisnību un tautas apspiešanu. Varasvīriem viņi atgādināja, ka Dievs vēro un redz visu, un tiem, kas ir iedzīvojušies uz nabago rēķina, būs jāsaņem sods.

Protams, mūsdienu sabiedrība ievērojami atšķiras no pravieša Jesajas laika sabiedrības, taču arī šodien mums jādomā par viņa vārdiem. Jesaja vērsās pret tiem, kuri izdod netaisnus likumus un raksta noteikumus, kas ved postā un samaitātībā.

Arī mūsu vidū ir mazāk aizsargātu cilvēku grupas, kuras viegli var pakļaut netaisnībai. Šodien, piemēram, mēs lepojamies ar mūslaiku sabiedrības rūpēm par veciem ļaudīm. Tā patiesi ir, taču vēl joprojām ļoti daudz vecu un vientuļu cilvēku nesaņem vajadzīgo atbalstu un cilvēcisko saskarsmi. Viņi kļūst par bezpersoniskās birokrātu sabiedrības upuriem.

Runājot par rasu apspiešanu un antisemītismu citās zemēs, mēs mēdzam lietot spēcīgus vārdus. Bet kāda ir mūsu attieksme pret to, kas notiek pašu vidē un apkārtnē? Skumji dzirdēt, ka arī mūsu zemē atšķirīgas ādas krāsas cilvēki tiek pakļauti izsmieklam un nicinājumam.

Tas ir ļoti nopietni un skar arī Kristus vārda apliecinātājus.

Lai Dievs mums palīdz, ka iemantojam pareizu attieksmi un īstu mīlestību!

Birkas: , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.