71. Kādu grēku Dievs aizliedz ar piekto bausli?


Cītīgi lasīsim Bībeli

“Es ienīstu divkosīgos, bet es mīlu Tavus baušļus. Tu esi patvērums un vairogs, es gaidu uz Tavu vārdu.” [Ps.119:113-114]

Cītīgi lasīsim Bībeli

Svētie Raksti pārspēj iedarbībā visu filosofu un retoru izveicību un prasmes, jo noderīgais un nepieciešamais šajā pasaulē, ir nelietojams un neiedarbīgs attiecībā uz mūžīgo dzīvību. Bībeli jāuzlūko pilnīgi citādām acīm, nekā mēs uzlūkojam citus darbus.

Kas pilnībā atsakās no sevis, un nepaļaujas uz parastu cilvēka prātu, tam veiksies Rakstu saprašanā, bet pasaule tos neuztver dēļ gaužās nezināšanas.

Vai tas, kurš nesaprot Dieva Vārdu, sapratīs Dieva darbus? Mums ir pasaules un Dieva Baznīcas ilustrācija, kas rāda, kā noris lietas. Bezdievīgais Kains bija augsts kungs pasaulē, kamēr krietnais un dievbijīgais Ābels bija izstumts, pakļauts un paspiests. Bet Dieva priekšā viss bija gluži pretēji, proti, Kains bija Dieva atraidīts, bet Ābels pieņemts un uzņemts kā Dieva mīļotais bērns. Ismaēla vārds nozīmēja – Dieva klausītājs, kamēr Īzaks nebija nekas. Ēsavs nozīmēja raupjais, tāds, kam jādara darbs, bet Jēkabs nebija nekas. Absaloms nozīmēja “miera tēvs.”

Neticīgie arvien nēsā krāšņus un jaukus tērpus pasaulē, kamēr patiesībā un rīcībā viņi ir zobgaļi, smējēji un dumpinieki pret Dieva Vārdu.

Bet šajā Vārdā, slava Dievam, mēs esam spējīgi atšķirt uz pazīt viņus, tādēļ turēsim augstā cieņā un cītīgi lasīsim Bībeli.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.