241. Ko mēs kopā ar visu pareizās mācības Baznīcu apliecinām par taisnošanu?


Nāc pie Jēzus

Un Gars un līgava saka: “Nāc!” Un, kas to dzird, lai saka: “Nāc!” Kam slāpst, lai nāk; kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas. [Atkl.22:17]

Nāc pie Jēzus


Bībeles pēdējā lappusē divas reizes pēc kārtas mēs lasām vārdu: “Nāc!” Ir lietderīgi pakavēties pie abiem šiem aicinājumiem.

Saucēji ir Gars un līgava – Dieva Svētais Gars un ticīgo draudze.

Jāņa atklāsmes grāmatas pēdējā nodaļā Tā Kunga draudze nosaukta šai skaistajā vārdā – līgava. Viņš ir Līgavainis, bet viņa ir Jēra līgava [Atkl.21:9], kas gaida savu Kungu Jēzu Kristu.

Vispirms līgava sauc uz Jēzu: “Nāc!” Viņas sirdi ir uzrunājis Dieva Gars, un Svētā Gara uzruna ir izpaudusies vārdos. Līgava vēršas pie Jēzus un lūdz, lai Viņš nekavējas: nāc, Kungs Jēzu!

Gara piesaukšana Kristus draudzē zemes virsū nekad nedrīkst mitēties un apklust. Tās ir Dieva Gara radītās ilgas un dzīvības zīme.

Pēc tam seko vēl viens sauciens un aicinājums. Šoreiz sauciens domāts visiem, kas vien vēlas dzirdēt. Svētā Gara degsmē līgava sauc: “Nāc!” – Kam slāpst, lai nāk; lai saņem pestīšanu no žēlastības Jēzus nopelna dēļ.

Kas nāk, var saņemt dzīvības ūdeni bez maksas. Un mēs lūdzam, lai visu cilvēku sirdis atvērtos un to saņemtu!

Kāpēc pie Viņa nenāk vairāk cilvēku? Ir daudz iemeslu, kāpēc tā notiek. Pirmkārt, grēka vara ir ļoti liela un pasaules pretestība – ārkārtīgi spēcīga. Taču ir vēl kāds iemesls, kāpēc daudzi cilvēki nenāk pie Jēzus. Viņi nespēj ticēt, ka žēlastība tiek dāvāta “bez maksas”. Tā liek spriest cilvēciskā loģika, tāpēc viņi ir dziļi pārliecināti, ka pestīšana maksā ļoti dārgi.

Bet Gars un līgava turpina saukt: “Nāc!” Nāc, Kungs Jēzu, nāc drīz!

Nāc pie Jēzus arī tu, kas klusībā esi izslāpis pēc garīgas dzīves!

Nāc pie Jēzus, ceļš ir atvērts un brīvs!

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.