Ieskaties

8 komentāri par “Kristietība – kā pamats kultūrai

 1. draugs talyc, man liekas, ka bik tu esi šo to piemirsis, jā tev ir taisnība, ka maizīte, ko uzcep kristīgs maiznieks nav kristīga maize, bet viss ko mēs daram ir jādara Tam Kungam par godu, tātad mums jāmazgā trauki Tam Kungam par godu un mums jācepj maizīte Tam Kungam par godu, un mums jāsacer dziesmas Tam Kungam par godu (lai arī cik jēli tie teksti nebūtu)

  ceru, ka doma tev skaidra :)

 2. jā, jā machss šī doma man gan ir skaidra
  bet vai tev ari’ pašam ir skaidrs:

  a) kamdēļ tas jādara?
  b) vai kāds to dara (vai spēj-i)?
  c) kādas sekas tam, ka bauslību nespēj /(jam) piepildīt?
  – – –
  c’) kurš ir miris par grēkiem Krusta stabā Golgātā (uz visu grēku piedošanu)?
  b’) kādā veidā Dievs dāvā (mums-ticošajiem) savu žēlastību?
  a’) kas (kādā veidā) dāvā ticību cilvēkam?

 3. >kamdēļ tas jādara?
  Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos: pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam! Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darait Kunga Jēzus Vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur Viņu. (Kol. 3:16-17)
  Visu ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem, jo jūs zināt, ka Tas Kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs jau kalpojat savam Kungam – Kristum. (Kol. 3:23-24)

 4. Tā viņš ir. Disonanse starp faktu un vērtību, esību un jābūtību ir pamatā šai “kristīgajai” kultūrai ar tās perifēro Kristu, un tā sakņojas nebūt ne primāri ētiskās kategorijās, bet, kā jau rakstā teikts: “Ko darīt? – tas ir jautājums, kas izriet no secinājuma: “ko mēs esam izdarījuši”.
  Ļoti daudz no minētā, manuprāt, būtu liekams zem šī paša virsraksta, tikai ar treknu jautājuma zīmi galā; un šis jautājums tā Lielā Gala kontekstā ir pagalam neretorisks.

 5. a) lai pagodinātu mūsu Kungu Jēzu
  b) mēs varam pagodināt Jēzu tikai tik daudz, cik mēs varam un tieši tik arī mums ir jādara
  c)nespēšu konkrēti citēt, bet ceru ka zini šo rakstu vietu: ne no bauslības jūs esat taisnoti, bet no Kunga žēlastības…
  —————————————————————–
  c’) protams mūsu Kungs Jēzus
  b’) savu žēlastību Viņš izlej pār mūsu galvām katru mīļu brīdi, bet vislielākā žēlastība ir Viņa Dēla upuris par mūsu grēkiem
  a’) ticību mums dod Dievs, bet mūsu rokās ir pieņemt to, vai atteikties no šīs iespējas

 6. Pareizi tu esi runājis machss, ka kristieši ar saviem ticības augļiem kalpo arī visai sabiedrībai par celšanu (un šinī gadījumā iet runa par patiesiem Kristum ticīgajiem un par Baznīcas ietekmi uz cilvēci kopumā. Jā tā ir pareizi, ka kristīgs cilvēks visas lietas dara kā Tam Kungam, un tieši šī iemesla dēļ Kristus pretiniekiem mutes tiek aizbāztas, ja viņiem, uzlūkojot un izvērtējot kristieša labos darbus neatliek cita iemesla viņu apsūdzībai kā vien viņu dievbijības dēļ.) Tik tāl viss ir pareizi un pret to nekādā gadījumā nav pretenziju (Gluži otrādi, tieši tas jau tiek saukts par labo mēslojumu tai “zālei”, kas šodien dīgst, zeļ un izdod sēklu, līdz sakaltīs un satrūdēs lai dotu vietu nākamajām paaudžu paaudzēm).

  Sakot to, ka sūdus nevar likt nama pamatos domāts ir tas, ka nevar ticību balstīt uz ticīgu cilvēku darbu piemēra. To tas nozīmē, ka kristietība neder par pamatu kultūrai, jo Jēzus dzima, cieta, mira un augšāmcēlas ne tamdēļ, lai sakārtotu pasaules lietas (runa neiet par centieniem uz labāku dzīvošanu zemes virsū), bet lai no šīs iznīcīgās pasaules glābtu tos, kuri meklētu glābties (runa iet par mūžīgo dzīvošanu un ticības pārbaudījumiem zemes virsū).

  Kam tas nav skaidrs, tas maldīsies pasaulē, sekodams savai vēsturiskajai tēvu-tēvu ticībai (mantotai no vecmāmiņas vai kāda diža ticības cilvēka). Tāds darīs labos darbus (un tas protams nav nekas nosodāms, jo labi darbi tiešām jādara), bet darot tos bez īstās izpratnes, reiz pienāks brīdis kritiskajam jautājumam: “KĀPĒC?” (un uz to tikai lētticīgajiem pietiks ar lētu atbildi: “Tāpēc, ka …TĀPĒC!”

  Redziet, ticībai ir tā būtiskākā nozīme; tai ir jānāk pa priekšu labiem darbiem (lai tie nebūtu tukši). Un pie ticības, pareizai mācībai ir svarīga nozīme.

  Redzi, Baznīca pasaulē pastāvēs līdz laiku beigām, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt (lai arī cik tālu x-tīgais kults būtu aizvirzījies no skaidrās Rakstu izpratnes:)

Atbildēt