66. Kad mēs nevaram būt paklausīgi?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par sagrozītais evaņģēlijs

Labais, kristīgā pirmpakāpe

Pamatotā afektā pret pilsonisko pārspīlējumu, kur labais vienkārši ir kā kristīgā pirmpakāpe, pie tam pārejai no labā uz kristīgo vairāk vai mazāk vajadzētu notikt bez krasa lūzuma, protestējot pret šo ērto evaņģēlija sagrozījumu mums ar lielu enerģiju ir piedāvāts tikpat bīstams evaņģēlija pārgrozījums ar pretēju nozīmi.

Labais, kristīgā pirmpakāpe

Lasīt tālāk »Elles bērnu mācekļa mācekļu māceklis

Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! Jo jūs pārstaigājat jūru un sauszemi, lai piegrieztu vienu cilvēku jūdu ticībai; un, kad tas noticis, tad jūs padarāt viņu par elles bērnu, divkārt ļaunāku, kā jūs paši esat. (Mt.23:15)

Elles bērnu mācekļa mācekļu māceklis

Lasīt tālāk »


Kāpēc luterāņiem ir altārsētiņa?

Kas gan varētu būt dalāms/norobežojams baznīcā? Uz zemes, laicīgajā pasaulē skaidrs! – Metāla durvis dzīvokļiem; mākslinieciski izkalti vārti ar žogu apkārt savrupmājām; elektriskās atslēgas un signalizācijas automašīnām; videonovērošana bankās un ofisos… Viss veidots ar vienu mērķi – izveidot maksimāli drošu vidi.

Jo laiki bargāki jo vairāk sava manta jāsargā. Tāpat arī jāsargā draudzes īpašums. Bet priekš kam vēl celt sētu baznīcā? Kādu gan drošību varētu sniegt altārsētiņa?

altārsētiņa

Lasīt tālāk »


LTV – Latvietis Ticības Vējos

Lasīt tālāk »


“Kristīgā mācība” vai “Kristīgā maucība”

Redziet nu, cik lielu skādi var padarīt kāds greizs burts. Reizēm viens mazs burtiņš var sagrozīt ne vien pašu vārdu, bet apgriezt visu teikumu ar kājām gaisā. Kur nu vēl jo ļaunāk, ja ierastiem vārdiem tekstā piedotu citu nozīmi vai visu mācību ņemtu un sagrozītu. Tamdēļ arī Kristus saka: “…patiesi Es jums saku: tiekāms debess un zeme zudīs, nezudīs neviena ne vismazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības…

Lasīt tālāk »


 1  2 »