164. Ko tu par sevi apliecini pirmajā ticības loceklī?


Elles bērnu mācekļa mācekļu māceklis

Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! Jo jūs pārstaigājat jūru un sauszemi, lai piegrieztu vienu cilvēku jūdu ticībai; un, kad tas noticis, tad jūs padarāt viņu par elles bērnu, divkārt ļaunāku, kā jūs paši esat. (Mt.23:15)

Elles bērnu mācekļa mācekļu māceklis

Vai nu tu redzi, kādi ļauni ir tie liekuļi un farizeji, kas pievērš cilvēkus maldu mācībām? Viņi ir tevi speciāli meklējuši, lai pataisītu par ticīgo.

Tu, kristietis būdams gan vari lepnis būt, jo neviens jūdu rabīns jau tevi nav nedz meklējis nedz mācījis. Un tas būtu labs mierinājums, ja vien ar tevi nebūtu mācījuši tie elles bērni, kas tajā jūdu ticībā divkārt ļaunāki par saviem mācītājiem kļuvuši. STOP! – nē, nē, ko es te muldu, [bet, ja ģeometriskā progresija tev ir labi pārzināms jēdziens, tev latviet nāksies piekrist, ka] tu esi jūdu, jūda n-tās pakāpes elles bērnu mācekļa mācekļu māceklis (Jņ 8:43-47).

Kas tad ir tā jūdu ticība, ko viņi tev grib celt priekšā, lai tevi pārmācītu? Tā ir bauslība, kas viņuprāt tev jāpiepilda, lai tu no velna bērna pārtaptu par elles bērnu. Tas šodien tiek saukts vārdā kā “Kristīgais dzīves veids” kas tev jāpieņem, lai tu kļūtu par kristieti.

Tas ir tas, par ko Pāvils brīnās, jau pie galatiešiem. Viens kristietis ir nesaprašanā par saviem un Jēzus laika biedriem: “Es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinājis Kristus žēlastībā, un piegriežaties citam evaņģēlijam!” (Gal 1:7)

Un tomēr cita nav. Ir tikai kādi, kas jūs sajauc un grib pārgrozīt Kristus evaņģēliju.
Ko viņi dara? Kā viņi to dara? Pieliek lielas pūles, lai pārtulkotu evaņģēlija vēsti neticīgajiem saprotamā valodā. Viņi iesaiņo kristīgo vēsti pievilcīgā ietinamajā papīrītī, ka tas kļūst ērti un praktiski lietojams reālajā dzīvē.

Praktiskā kristietība, kā atteikšanās no būtiskām kristīgās ticības patiesībām? Ērta pielāgošanās apkārtējai videi, pieņemot gluži pasaulīgu domu gājienu? Iedarbīgi evaņģēliskie līdzekļi, pasludināti efektīgā un pievilcīgā veidā?

Kur to atrast? Ko darīt, lai to iemantotu? Kā panākt, lai Kristus iemājotu tevī? Nav man priekš tevis nekāda padoma. Ja kāds zina, tas lai tevi māca šādā gudrībā. Bet, ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts pār to!

Ak jā, bet stāv rakstīts nenolādiet, bet svētījiet …nu tad …esat svētīti!

Baznīca ir ticīgo kopums, kuru starpā Raksti tiek skaidri mācīti un sakramenti pareizi pārvaldīti.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.