Ieskaties

3 komentāri par “Publicists necieš kristiešus

 1. Šīs norises liecina par tendenci, kad pašsaprotamais kļūst nesaprotams jeb, kā citi to sauc – uzbrukums pamatvērtībām.

  Jēdzieni laulība, ģimene, vīrietis un sieviete ir pašsaprotami apzīmējumi konkrētā kultūrvēsturiskā kontekstā.

  Vispirms neskaidra kļuva laulība. Cilvēki vairs nezināja vai negribēja zināt, kas ir laulība. Viņi nevis radīja jaunu apzīmējumu jaunai parādībai, bet centās mainīt laulības izpratni.

  Kad laulības jēdziens Satversmē tika precizēts, tad kārta pienāca ģimenei. Uzradās cilvēki, kam kļuva neskaidrs, kas ir ģimenes. Viņi apgalvoja, ka arī tas, kas nav ģimene tās sākotnējā izpratnē, varētu būt ģimene.

  Bet, pat ja tagad tiks precizēts, kas tad ir ģimene, kaut gan tas tāpat ir skaidrs, tad pienāks kārta vīriešiem un sievietēm.

  Pavisam drīz vairs nebūs skaidrs, kas ir vīrietis un sieviete.

  Varbūt par sievieti būs jāuzskata arī vīrieti, kurš jūtas kā sieviete vai izskatās kā sieviete utml.

  Tādējādi šī propaganda turpināsies. Ar Satversmes grozījumiem to var uz laiku aizkavēt, bet ne atcelt.

 2. Viss iet uz galu, mūsu uzdevums ir rādīt vienīgo iespējamo ceļu uz nākamību (mūžīgo dzīvošanu), nevis radīt ideālu pasauli šeit (paradīze zemes virsū).

 3. Ego prasa uzmanību, tada ir bezdievība, vai pareizāk sakot elkdievība. Dievs redz, zin, kas ir šī cilvēka sirdī un katra no mums, katrs izdara savu izvēli..

Atbildēt