250. Kurš iegūs mūžīgo dzīvību?Tu redzi arhīvu par kristīgo populācija

Vai pāvests Francisks ir Antikrists?

Apbrīnojami kā (un nez kāpēc) pasaule izrāda milzīgu interesi un empātiju katoļu virsbīskapa pārvēlēšanas procesam. Baznīca taču skaitās šķirta no valsts. Pasaules valstis taču pārvalda laicīgās varas un valdības un politiskie spēki. Baznīcai savukārt jānodarbojas ar garīgiem jautājumiem, proti – Dieva lietām.

Vai pāvests Francisks ir Antikrists?

Lasīt tālāk »Kristiešu izaugsme Brazīlijā

Kāds pētniecības institūts Brazīlijā izdarījis prognozes, ka, pieaugot evaņģēlisko kristiešu skaitam, līdz 2020.gadam to skaits sasniegs 109,3 miljonus no 209,3 miljoniem valsts iedzīvotāju.

Lasīt tālāk »


Ticības krīze Amerikā

Amerika aizvien vairāk zaudē kristiešus. Par to liecina plaša aptauja, kurā piedalījušies 54 000 amerikāņu no 48 štatiem. Šī bija jau trešā aptauja, ar mērķi noskaidrot Amerikas iedzīvotāju attieksmi pret reliģiju un ticību.

Lasīt tālāk »


Kas ir kristietība?

Statistika liecina, ka kristiešu skaits pasaulē ir visnotaļ ievērojams, taču kristietības jēdziens ir visnotaļ izplūdis. Tik daudz dažādu ticības novirzienu, lielākas un mazākas konfesijas, sektas, grupas, pulciņi… kas gan tos visus var apzināt, uzklausīt, iepazīt, pārbaudīt? Kā neapjukt, kā nepievilties, kā zināt kurai kristīgajai kopienai pieslieties? Ar ko kristīgumu izmērīt?

Kas ir kristietība

Lasīt tālāk »


Krīzes patiesais iemesls

Pašreizējais finanšu krīzes īstais cēlonis esot reliģisko normu neievērošana sabiedrībā, konstatējis ķīniešu izcelsmes ekonomists un Hārvarda Biznesa augstskolas profesors Kleitons Kristensens. Savus secinājumus viņš pamatojis uz pētījumiem par sakarībām starp reliģiju un sabiedrību.

Lasīt tālāk »