59. Kāpēc mums ir jāgodā vecāki?


Ko nozīmē Dieva dzemdētāja?

Agrīnajā baznīcā Mariju sauca par “Dieva dzemdētāju”, kas grieķiski skan Θεοτόκος (teotokos). Ar šo vārdu tika izteikts, ka jaunava Marija ieņēma un dzemdēja bērnu, kas bija patiess Dievs, Dieva Dēls, Trīsvienības otrā persona.

Ko nozīmē Dieva dzemdētāja

Jēzus nekļuva par Dieva Dēlu vēlāk savas zemes dzīves laikā. Viņš visu laiku bija patiess Dievs. Dēls savā dievišķībā nekad nesāka kļūt par patiesu Dievu, bet bija tāds jau mūžībā pirms pasaules radīšanas.

Vārds “Dieva dzemdētāja” nenozīmē, ka Marija būtu dzemdējusi Dievu tādā nozīmē, ka tikai tad Dievs būtu radies. To mēs dzirdam Marijas radinieces Elizabetes vārdos: “No kurienes man tas, ka mana Kunga māte nāk pie manis?” (Lk.1:43) Tie, kas Mesiju Israēlā gaidīja saskaņā ar Rakstiem, ticēja, ka Viņš nāks kā Cilvēks.

Evaņģēlijs un ticība Kristum nav kaut kāds joks. Tas ir ticības jautājums Kungam, kurš ir Visuvarenais debesu un zemes Kungs, kurš tiesās dzīvos un mirušos. Diemžēl daudziem evaņģēlijs ir vienaldzīgs, un tie nepiešķir tam nekādu vērtību.

Bet paldies Dievam par tevi, kas esi saņēmis žēlastību ticēt Jēzum Kristum un uzticēt Viņam savu dvēseli.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.