318. Kas ir atslēgu vara?


Eņģeļi – kādi tie ir?

Ko mēs zinam par eņģeļiem? Kas ir eņģeli? Pa-īstam! – šoreiz ne par tiem porcelāna, piparkūku vai tamborētiem, kurus omītes mēdz iekārt ziemassvētku eglītē, bet par fenomenu reālajā pasaulē. Reāli eņģeļi – vai tos kāds ir redzējis un ko par šo lietu mums atklāj Svētie Raksti – Bībele?

Eņģeļi - kādi tie ir?


Kristīgā mācība mums pasaka priekšā, ka eņģeļi ir Dieva radītas, neredzamas, garīgas būtnes [Un sakot ‘neredzams’ to nav jāsaprot kaut ko iluzioru vai neesošu, bet reāli pastāvošu un rīcības spējīgu [tie var runāt, vai pat nokaut], bet cilvēks tos spēj ieraudzīt tikai tad, kad Dievs tam atver acis [piem.4.Moz.22:31] ]. Otra lieta, ko atrodam ir, ka eņģeļi [lai arī ir par cilvēku varenākas būtnes] ir sūtīti kalpot. [Ebr.1:14] Bet vēl mēs atrodam, ka eņģeļi ir divējādi: labie un kritušie jeb ļaunie eņģeļi [un sakot ‘ļauns’ nevajag maldīgi iedomāties, ka Dievs nevarētu ļaunumu ierobežot vai kontrolēt, vai arī, ka tas būtu kā kāds līdzvērtīgs pretspēks labajam, bet ka Dievs ļaunuma apkarošanai var sūtīt/izmantot ļaunus eņģeļus [Ps.78:49; 1.Lku.21:15]

Kādi ir labie eņģeļi?

Labie eņģeļi ir svētas, garīgas būtnes, kurus Dievs jau ir apstiprinājis par mūžīgi svētlaimīgiem. To ir daudz, un viņu spēks ir varens. Tie slavē Dievu un izpilda Viņa pavēles. Eņģeļi bija klāt Kristus pestīšanas darba dažādos posmos, un tie pavada Kristu uz Pastaro Tiesu. Turklāt eņģeli patiesi kalpo sevišķi ticīgajiem viņu ceļā uz debesīm:

Pielūkojiet, ka jūs nevienu no Šiem mazajiem nenicināt, jo es jums saku: viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz mana debesu Tēva vaigu. [Mt.18:1]

No viņa izplūda uguns liesmas, un tūkstošu tūkstoši kalpoja viņam, un desmit tūkstoš reizes desmit tūkstoši stāvēja pakalpot gatavi viņa priekšā, Iesākās tiesa, tiesas locekļi nosēdās un atvēra grāmatas. [Dan.7:10]

Teiciet to Kungu, Viņa eņģeļi, jūs, Viņa stiprie sargi, kas Viņa pavēles pilda, klausīdami Viņa vārda balsi! [Ps.103:20]

Bet, kad Cilvēka Dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz sava godības krēsla. [Mt.25:31]

Vai tie visi nav kalpotāji gari, izsūtāmi kalpošanai to labā, kam jāmanto pestīšana? [Ebr.1:14]

Bet jūs esat tuvojušies Ciānas kalnam un dzīvā Dieva pilsētai, debesu Jeruzalemei un eņģeļu neskaitāmiem pulkiem, svētku sapulcei. [Ebr.12:22]

Padziļinātai jautājuma izpētei: Lasi 1.Moz.3:24: ķerubi apsargāja paradīzi, 2.Ķēn.6:12-17: eņģeļi apsargā Elīsu, Jes.6:1-7: serafi sludina Dieva svētumu, Dan.6:22: eņģeļi apsargā Dāvidu, Lk.2:13-14: eņģeļu lielais pulks Ziemassvētku naktī slavēja Dievu, Lk.16:22: eņģeļi aizveda Lācara dvēseli uz debesīm un Lk.24:4-5: eņģeļi izpauda Jēzus augšāmcelšanos. Atceries, kādā veidā Bībele stāsta par eņģeļu parādīšanos cilvēkiem.

Kādi ir ļaunie eņģeli?

Ļaunie eņģeļi arī ir garīgas būtnes. Dievs radīja viņus sākotnēji par labiem, bet tie krita grēkā, un Dievs noliedza tos uz mūžību. Ļaunie eņģeļi ir viltīgi, spēcīgi un savā ļaunumā izveicīgi. Arī viņu ir daudz. Tie ir Dieva un cilvēka visniknākie ienaidnieki, labā un visa patiesā noliedzēji, kas cenšas samaitāt un izpostīt Dieva darbus. Sevišķi tie grib aizkavēt cilvēku pestīšanu, aizraujot tos sev līdzi mūžīgajā pazušanā. To pārvaldītājs ir velns, ko Bībele sauc par sātanu jeb apsūdzētāju, kārdinātāju, pretinieku un ļaunumu. Ļaunie eņģeļi Bībelē tiek saukti arī par nešķīstiem un ļauniem gariem.

Jo arī eņģeļus, kas apgrēkojās, Dievs nesaudzēja, bet nometa tos pazemes tumšajās bedrēs, lai glabātu sodam. [2.Pēt.2:4]

Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā.[Ef.6:11-12]

Un viņš tam jautāja: “Kāds tev vārds?” Un tas viņam saka: “Vārds man leģions, jo mūsu ir daudz.” [Mk.5:9]

Jūs esat no sava tēva – velna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs. [Jņ.8:44]

Esiet skaidrā prāta, esiet modrīgi! Jūsu pretinieks – velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē. [1.Pēt.5:8-9]

Ja tev interesē kas vairāk: Lasi 1.Moz.3:1-5: velna viltīgā kārdināšana paradīzē, un Mt.4:1-11: Jēzus kārdināšana.
Jā … un ja vēl ar šo būtu par maz, tad dzenies pēc …Bonus: Mēģini noskaidrot ar kādiem dzīvniekiem Bībelē salīdzināts kārdinātājs? :[drīkst izmantot e-bībeles meklētāju:]

Redzi, cik vienkārši ir atrast skaidrību pat tādos sarežģītos jautājumos kā “cik eņģeļu varētu nostāties uz adatas smailes”, ja meklējam pēc atbildēm Rakstos, nevis pasakās, savās fantāzijās vai pasaules mītos.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

20 atsauces par “Eņģeļi – kādi tie ir?”

 1. minka la bam:


  eņģeļi ir divējādi: labie un kritušie jeb ļaunie eņģeļi [un sakot ‘ļauns’ nevajag maldīgi iedomāties, ka Dievs nevarētu ļaunumu ierobežot vai kontrolēt, vai arī, ka tas būtu kā kāds līdzvērtīgs pretspēks labajam, bet ka Dievs ļaunuma apkarošanai var sūtīt/izmantot ļaunus eņģeļus

  shis un veel viens jautaajums mani sen jau moka. nu, par to ljaunumu. kaapeec vinjsh pieljauj ljaunumu uz zemes.

  vel viens, kursh mani nomoka, ir – mandahzkaart liekas, ka esmu enģelis vai vismaz eju uz to… bet kā lai es zinu. negribās jau arī zaimot, ziniet kā.

 2. talyc:


  nu tamdēļ jau arī tiek rakstīts lai neliktos (ka nekluptu),
  bet zinātu …kā stāv rakstīts:
  – – –
  (bet pēc atbildes uz otru tavu (seno) jautājumu vari lūkot iekš: Cah.11:4-11 … Es arī nesaudzēšu zemes iedzīvotājus, saka Tas Kungs, un redzi, Es nodošu ļaudis katru atsevišķi otra rokā un sava ķēniņa rokā; lai tad viņi arī sagrauj zemi, un Es neglābšu nevienu no viņu pašu rokām.”
  – – –
  redzi, eņģeļi ir tie, kas sūtīti kalpot (piem nest vēsti)
  un evaņģēlijs euangelion ir tā vēsts, kas nāk (tiek nesta) no Dieva

 3. minka la bam:


  doma taada, ka cilveeki pashi savu ljaunumu rada un tad pashi lai arii maljaas, ja?
  un kur Viņam tas kaifs rodas uz to visu skatīties? un vispār – kāda tam jēga? nu, šitam plosīšanās procesam uz planētas Zeme. (dievs valda arī par Jupiteru????)

 4. talyc:


  apmēram tā bam-bam,
  bauslība ir dota lai cilvēku pasargātu
  (pasargātu no paša (no pašiznīcināšanās))
  – – –
  lai tas neaizietu bojā nedzirdējis evaņģēliju
  – – –
  tas ir tas, ko mēs mācām:
  zemei jātop plicinātai un ļaunums aizvien pletīsies plašumā,
  bet Dievs līdz pasaules galam uzturēs savu Baznīcu
  (Kristum patiesi ticīgos)+(izglābs tos mūžībā)
  = izraus kādus no bojā ejošās pasaules

 5. minka la bam:


  bet priekš kam tas viss. priekš kam viņš radīja šito, atvainojos, bardaku. priekš kam viņam tas. vai tas vnk aizgāja pašplūsmā?
  kas radīja sātanu?

 6. talyc:


  priekš kam tas viss…
  priekš kam tev tas viss??
  kamdēļ tev to gribas zināt?
  – – –
  tas ko tu uzdod ir filosofiskas dabas jautājums:
  kas mēs (cilvēks) esam, no kurienes nākam, kurp dodamies, kāda tam visam dziļākā jēga…
  – – –
  filosofija nemeklē pēc atbildēm (tā meklē pēc aizvien jauniem jautājumiem)
  teoloģija savukārt sniedz atbildes uz jautājumiem, kuri mums pat nava radušies

 7. minka la bam:


  priekš kam tas viss…
  priekš kam tev tas viss??
  kamdēļ tev to gribas zināt?

  jo piemīt tieksme domāt. dažkārt

  teoloģija savukārt sniedz atbildes uz jautājumiem, kuri mums pat nava radušies
  nu, ok. uz tiem, kas man vēl nava radušies, uz tiem drīkst neatbildēt.
  sākumam varētu uz tiem, kas man radušies:
  bet priekš kam tas viss. priekš kam viņš radīja šito, atvainojos, bardaku. priekš kam viņam tas. vai tas vnk aizgāja pašplūsmā?
  kas radīja sātanu?

 8. talyc:


  Viss, kas ir, ir Dieva radīts. Arī eņģeļi, arī tie, kas no Dieva atkrituši, arī sātans, un
  zemei jātop plicinātai un ļaunums aizvien pletīsies plašumā,
  bet Dievs līdz pasaules galam uzturēs savu Baznīcu
  (Kristum patiesi ticīgos)+(izglābs tos mūžībā)
  = izraus kādus no bojā ejošās pasaules

  tas ir tas, būtiskais, mācībā
  u.t.i.Kristus nopelns

 9. minka la bam:


  nu, prinicipā es saprotu, ka viņš ir radījis sev normālu nodarbošanos.

  viņš turpina radīt? teiksim, dvēseles jaunas? teiksim, ļaunumu vēl?

 10. paulish:


  Cilvēks ir radīts ar brīvo gribu,izvēli. daudzreiz viņš izvēlas ne tās labākās lietas, tādēļ tādas izvēles rezultātā nākas ciest apkārtējai pasaulei. tas ir savādi, bet patiesi – mēs spējam ietekmēt pasauli kaut vai tikai ar nieka vienu izvēli.

  kur radies sātans?
  viņu Dievs radīja kā skaistāko no visiem eņģeļiem – viņam sakāpa galvā par to un viņš sāka pretoties Dievam un tad arī viņš kļuva par kritušo eņģeli.

  *paulish rakstiis veel

 11. minka la bam:


  sātans cīnās ar dievu?

 12. bum-bum:


  Cilvēks ir radīts ar brīvo gribu,izvēli. daudzreiz viņš izvēlas ne tās labākās lietas, tādēļ tādas izvēles rezultātā nākas ciest apkārtējai pasaulei. tas ir savādi, bet patiesi – mēs spējam ietekmēt pasauli kaut vai tikai ar nieka vienu izvēli.,

  nekas ne ar ko necīnās, vnk baigi patīk novelt vainu uz sātanu un vēl nez ko- nav forši apzināties- ka pats MĪĻAIS esi savu ziepju pamatā.

 13. minka la bam:


  bum-bum
  nu, vecais drauks, tu kā vienmēr nekad nekļūdies.

 14. Mulders:


  Minka, atbilde uz tavu pirmo jautājumu.
  Kā tu zinātu, ka darīg grēku ir ļaunums, ja nekad nebūtu ļaunumu cietusi? Kā tu zinātu ko spēj izdarīt viens aizdedzināts sērkociņš, ja Dievs nekad nepieļautu degošus sērkociņus ļaunu cilvēku rokās?
  Jautā labāk, vai ļaunumu Dievs ir palaidis bezkontrolē mūžībā, vai tur to iegrožotu laikā un telpā? Vai ļaunumam ir beigas vai nav? Kas ir nāve?

 15. minka la bam:


  bet dievs vareeja radiit arii taa, ka tas seerkocinjsh neko sliktu nedariitu. piemeeram

 16. bum-bum:


  es neesmu par dievu- es par līdzībām.

  iespēja apdedzināties tik no sērkociņa dažam labam ( nu tādam kam nav galva smiltīs, dabiski ) paver iespēju saprast, ka var apdedzināties arī trakāk nekā no viena sērkociņa.

  sērkociņš – tā ir faktiski uzdāvināta proves iespēja, nu sapratīs viens no cik tur tūkstošiem- bet nu tas ar nav slikts rādītājs.

 17. talyc:


  philosophia ir gudrības mīlēšana
  (parasti savas gudrības)
  – – –
  veiksmīgu pļurkšķēšanu/muldēšanu/bum-bul-ēšanu

 18. bum-bum:


  gudbaj. bija jauki.

 19. paulish:


  kādēļ degunu bāzt lietās, kuras nav?respektīvi – Dievs ir un Viņš ir radījis tieši šo visu, ko redzi un ko neredzi, to, kas ir, kas bija, kas būs. Viss tiek aprakstīts Viņa Vārdā.

  as i said- ir tikai balts vai melns. vidusceļa nav, lai kā arī cilvēka prātam to negribētos saprast un pieņemt. ir tikai debesis vai elle. pēc nāves – 3.vietas nav. [ es ticu tam, kas ir rakstīts Dieva Vārdā un tajā nav pretrunu]

  Viņš varēja radīt visu pēc Savas sirds patikas, kā un ko tieši Viņš gribēja. un Viņš izvēlējās tieši šo radīt. visu, kas ir. un ne citādi. citādāk cilvēce vēl padarītu galu ātrāk..Dievam ir plāns. ātri, ērti, vienkārši, lēti[cilvēka prātā – dārgi], neticami, izdevīgi, perfekti, ideāli, brīnumaini ideāls piedāvājums – maini savu dzīvi pret dzīvi ar Viņu un iegūsti mūžīgo dzīvību+īstu draugu Jēzu+jaunu ES+jaunas attiecības ar citiem cilvēkiem+citas vērtības+ jaunu, uzlabotu domāšanu+jaunu sirdi, pilnu ar mīlestību…

 20. Olafs:


  Caw visiem:) “minka la bam” es juuto to pashu ko tu biji raxtijis sho sajuutu kad tev ir kaada noziime meerkis visu virziit uz labu,peedeejos gados man shii doma biedee juutos kad man ir kaads uzdevums vai tikai kaadas manas iedomas neesmu saskatiijies televizoru juutos vairaak gariigs nekaa fizisks. No saakuma likaas ka eju … nu juus jau zinaat, bet neveelos ar savu riiciibu kaadu apdraudeet nezinu vai visu atstaat kaa ir vai iejaukties un labo atbalstiit! Jo esmu tikai cilveeks parasti mana vecuma cilveeki ir daudz savaadaaki vinjiem ir citas veertiibas bet man citas man nesaprast vinjus vinjiem nesaprast mani juutos savaadaaks kaa citi visur redzu netaisniibu bet netaisniibu, nezeeliibu un gribas visiem paliidzeet bet tas nav manos speekos varu tikai aizluugt kaadu labu vaardu…:( baac nesmejieties par mani tikaiLasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.