280. Ko mēs lūdzam Svētās Lūgšanas piektajā lūgumā?


Ko Vakarēdienā saņem un kā to darīt cienīgi

Ir svarīgi, lai draudzei pirms došanās pie Kunga galda īsā, bet pārliecinošā veidā tiktu norādīts uz to, ko Vakarēdienā saņem un kādi ir nosacījumi, lai to cienīgi saņemtu.

Ko Vakarēdienā saņem un kā to darīt cienīgi


Proti, savu grēku nožēlošana un apliecināšana, paļaujoties uz Kunga Vārdu, kā arī piedošanas tālāk sniegšana saviem tuvākajiem.

Luters par to ir devis šādus pamudinājumus:

“Es mudinu jūs Kristū, lai jūs uz Vakarēdienu nāktu ar patiesu ticību un turklāt vispirms ņemtu vērā tos vārdus, kuros Kristus mums dāvā Savu miesu un asinis grēku piedošanai. Tad uzņemiet to cieši savā sirdī, apdomājiet Viņa bezgalīgo mīlestību un pateicieties Viņam par to, ka Viņš ar Savām asinīm mūs atpestījis no Dieva dusmām, no grēka un elles. Tam jūs saņemat maizi un vīnu, tas ir, Viņa miesu un asinis. Tā mēs Viņa Vārdā un pēc Viņa pavēles, ar Viņa paša vārdiem saņemam un izdalām Vakarēdienu.”

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.