236. Kāds ir Kristus Baznīcas garīgais liktenis?


Dievgalda kopība ar nešķīstajiem

Mēs noraidām Dievgalda kopību ar tiem, kas apzināti atkāpjas no luteriskajās ticības apliecībās izteiktās skaidrās Evaņģēlija mācības.

Dievgalda kopība ar nešķīstajiem


Tas Kungs pats ir to tā iekārtojis, lai Svētajā Vakarēdienā, saņemot Jēzus Kristus Miesu un Asinis mums būtu patvērums no velna, pasaules un mūsu grēcīgajām tieksmēm. Saņemot Svēto Vakarēdienu mēs tiekam garīgi atspirdzināti, jo saņemam grēku piedošanu un veidojas mūsu jaunais cilvēks, pār kuru nāvei vairs nav varas. Tādējādi tā Kunga Miesa un Asinis ir arī zāles pret nāvi. Visu šo bagātību tas Kungs mums dod, lai mēs to saņemam ticībā, tāpēc Svētais Vakarēdiens mums jāsaņem regulāri.

Kristus Miesu un Asinis saņem ne tikai ticīgie bet ari bezdievīgie, neticīgie un necienīgie, ja tie piedalās Svētajā Vakarēdienā, taču viņi nekā no iepriekš teiktā neiegūst, bet bauda to sev par sodu. Šis sods var būt neticība, slimības un pat nāve. Tāpēc mācītāja uzdevums ir raudzīties, lai tie, kas piedalās Svētajā Vakarēdienā būtu tam sagatavoti.

Galvenais sagatavošanās veids ir – ticība tam, ka mēs saņemam patiesu Kristus Miesu un Asinis; apzināšanās, ka esam grēcinieki; grēku izsūdzēšana un Absolūcijas – grēku piedošanas saņemšana. Ja mums ir nesaskaņas ar kādu citu draudzes locekli, tad mums, pirms mēs saņemam Svēto Vakarēdienu ir jāizlīgst, lai mūsu starpā būtu miers.

Mēs nevaram piedalīties Svētajā Vakarēdienā kopā ar tiem, kas māca nepatiesību, izplata melus par Dievu, kā ari ar tiem, kas dzīvo atklātā grēkā. Tāpēc mācītājam ir jāpalīdz draudzes locekļiem sagatavoties Svētajam Vakarēdienam, kā ari jānoraida tie, kas ir necienīgi to saņemt. To viņš var noskaidrot, uzdodot tiem pirms Svētā Vakarēdiena saņemšanas jautājumus. Ja cilvēks mācītājam melo, tad viņš uzņemas vainu. Ja mācītājs nepārbauda draudzes locekļu Katehisma zināšanas, nepalīdz viņiem sagatavoties Svētajam Vakarēdienam un ieraudzīt, atzīt savus grēkus, lai tos nožēlotu, tad vainu uzņemas mācītājs. Ja draudze biedrojas Svētajā Vakarēdienā ar citas draudzes kas tic, māca un dzīvo citādi, tad arī pārējie draudzes locekļi ir līdzdalīgi grēkā.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.