354. Kādēļ Vakarēdiena sakraments jābauda cienīgi?


Patiesa un glābjoša ticība

Viens brīnās un jautā: vai es pareizi sapratu? Vai arī es varu nākt? Tam ir vilkme pēc Kristus, izsalkums un slāpes pēc Viņa taisnības, kas piepilda sirdi.

Patiesa un glābjoša ticība

Otrs kļūst raižpilnāks, nekā iepriekš bijis, un Bauslībā novārdzināta sirds sāk kust Dieva lielajā mīlestībā, ka tā iegūst jaunas rūpes. Viņš cer un iekšēji ilgojas būt līdzdalīgs šajā mīlestībā un žēlastībā. Trešais uzreiz top izcelts no dziļākā posta un gūst visaugstāko prieku un pārliecību.

Te mēs redzam Svētā Gara atšķirīgos ceļus pie dažādām dvēselēm, kas mīt atšķirīgos apstākļos; bet par visiem tiem ļaudīm, kas savā nelaime ir apjautuši kaut nedaudz Evaņģēliju un kas savu apgrūtināto, uz sevi un savu taisnību vērsto sirdi pievērsuši Kristum, var sacīt, ka viņi ir noticējuši Krustā Sistajam, no savas taisnības vērsušies pie Kristus taisnības, no savas paklausības – pie Viņa paklausības, no savas nožēlas – pie Viņa nožēlas, no savām lūgšanām – pie Viņa lūgšanām, tā ka visa viņu glābšanas cerība, visas viņu tieksmes un ilgas ir virzītas uz Viņu.

Raugi – visos šajos cilvēkos jau ir iedegta glābjoša ticība, proti, ticība, kuru Kristus slavēja pie tiem, kas nāca pie Viņa meklēt žēlastību un palīdzību, piemēram, slimā sieviete Mateja evaņģēlija 9. nodaļā, kas spiedās pie lai aizskartu Viņa drēbju vīli un tiktu dziedināta no savas slimības. Tajā pašā mirklī viņa tapa vesela un Jēzus viņai teica: “Ņemies drošu sirdi, meita! Tava ticība tev palīdzējusi” (9:22). Līdzīgi grēciniece, kas Sīmaņa namā raudādama mazgāja Jēzum kājas, saņēma Viņa apsolījumu: “Tev tavi grēki piedoti… Tava ticība tev palīdzējusi, ej ar mieru” (Lk.7:48, 50).

M. Luters saka:

“Viņi bija dzirdējuši labo ziņu (Evaņģēliju), ka Jēzus bija vīrs, kas tiem palīdzēja un visus mierināja. Šī ziņa viņus iedrošināja, un tāpēc tie, savas nelaimes dzīti, nāca pie Viņa, jo, ja viņi neticētu, tie nenāktu.”

Ievēro: viņu ticība izpaudās tikai kā meklēšana, kad viņi nāca un piesauca Tā Kunga vārdu, bet Jēzus tiem sacīja, ka tā bija patiesa un glābjoša ticība, tiem sacīdams: “Tava ticība ir tevi izglābusi.”

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.