207. Ko otrajā ticības artikulā tu apliecini ar vārdiem: "Tas ir tiešām tiesa"?


Uzvaras svētki kristiešiem

Vai esat pamanījuši, ka ir dažādi svētki, kuri saistīt ar uzvarām? Lielvaras svin Uzvaras dienas, kuras iegūtas karā, satriecot pretiniekus. Sportisti un līdzjutēji gaviļu pilni – uzvaras, kuras iegūtas sacensības.

Uzvaras svētki kristiešiem


Tomēr, pēc gavilēm un priekiem nāk vilšanās. Uzvarām seko zaudējumi, kad uzrodas stiprāks pretinieks, sasniedzot labāku rezultātu. Arī kari turpinās un ik pa laikam atkārtojās… Vienus karus nomaina citi un uzvarētājs tiek satriekts.

Mūsu Augšāmceltais Kungs un Pestītājs saka: “Nebīsties par to, ka notiks! …Esi uzticīgs līdz nāvei, tad Es tev došu dzīvības vainagu.” [Atkl.2:10] Redziet, kā Viņš mūs mierina un iedrošina, jo Viņa gūtā uzvara, kas tika izcīnīta pie krusta ir neatkārtojama. Tā mums nav iegūstama saviem spēkiem un darbiem. Vienīgi Kristus ir visu piepildījis, Viņš ir pieveicis nāvi un grēku!

Jēzus ir augšāmcēlies un arī mēs tiksim augšāmcelti. Ja mēs ticēsim Dieva Dēlam, mēs dzīvosim pat ja mirsim. [Jņ.11:25] Tāpēc sveicu jūs šajos brīnišķajos Uzvaras svētkos! Kristus patiešām ir augšāmcēlies!

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.