105. Kas mums, septītā baušļa ietvaros, ir īpaši jāpatur prātā?Tu redzi arhīvu par Lieldienas

Dažādi uzskati par Jēzus augšāmcelšanos

“[Eņģelis] tām sacīja: “Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu no Nācaretes, kas bija krustā sists; Viņš ir augšāmcēlies, Viņa nav šeit: redziet to vietu, kur Viņu nolika.”” [Mk.16:6]

Dažādi uzskati par Jēzus augšāmcelšanos

Lasīt tālāk »Uzvaras svētki kristiešiem

Vai esat pamanījuši, ka ir dažādi svētki, kuri saistīt ar uzvarām? Lielvaras svin Uzvaras dienas, kuras iegūtas karā, satriecot pretiniekus. Sportisti un līdzjutēji gaviļu pilni – uzvaras, kuras iegūtas sacensības.

Uzvaras svētki kristiešiem

Lasīt tālāk »


Kristus ir augšāmcēlies no mirušiem

Es dzīvoju, un jums būs dzīvot. [Jņ.14:19]

Kristus ir augšāmcēlies no mirušiem

Lasīt tālāk »


Par Kristus augšāmcelšanās augli

Un, kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome pirka dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu. Un pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, saulei lecot, tās gāja uz kapu un runāja savā starpā: “Kas mums novels akmeni no kapa durvīm?” Un paskatīdamās tās redzēja, ka akmens bija novelts; tas bija ļoti liels. Un, kapā iegājušas, tās redzēja kādu jaunekli pa labo roku sēžam, apģērbtu garās baltās drēbēs. Un tās izbijās. Viņš tām sacīja: “Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu no Nācaretes, kas bija krustā sists; Viņš ir augšāmcēlies, Viņa nav šeit: redziet še to vietu, kur Viņu nolika; bet noejiet un sakiet to Viņa mācekļiem un Pēterim, ka Viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs viņu redzēsit, kā Viņš jums ir sacījis.” Un tās izgāja ārā un bēga no kapa, jo drebēšana un bailes tās bija pārņēmušas, tās nesacīja nevienam nenieka, jo tās bijās. [Mk.16:1–8]

Par Kristus augšāmcelšanās augli

Lasīt tālāk »


Lugšana pirmos Lieldienas svētkos

Ak, Miera Dievs, Tu, kas esi no mirušajiem izvedis lielo avju Ganu caur mūžīgās derības asinīm, mūsu Kungu Jēzu Kristu, mēs dodam tev mūžīgu slavu, godu un pateicību, ka esi dāvinājis mums savu vismīļo Dēlu. Tā ir vislabākā Debesu dāvana. Viņš mūs ir dārgi atpircis.

Lieldienas svētkos

Lasīt tālāk »