151. Kas ir sakāms par tiem, kuri noliedz Dieva trīsvienību?


Kas pieder kristīgai dzīvei

“..dievbijībā brālību, brālībā mīlestību. Jo, ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsit kūtri, nedz neauglīgi mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā.” [2.Pēt.1:7-8]

Kas pieder kristīgai dzīvei

Te Sv. Pēteris saista mūs visus kopā, mudinādams, lai sniedzam cits citam roku kā brāļi un rūpējamies cits par citu, nebūdami cits citam ienaidnieks, nenicinādami nevienu un nedarīdami pāri nevienam. Arī tas ir ticības pierādījums, ar kuru pierādām, ka mums ir dievbijība, par kuru apustulis šeit runā.

“..brālībā mīlestību” — mīlestība attiecas ne tikai uz brāļiem, bet uz visiem cilvēkiem — gan draugiem, gan arī ienaidniekiem, pret tiem, kuri pret mums neizturas kā brāļi. Tā nu šeit Sv. Pēteris īsā veidā norāda visu to, kas pieder kristīgai dzīvei un to, kādi ir ticības darbi un augļi, proti, atturība, pacietība, dievbijība, brālība un mīlestība jeb labvēlība pret ikvienu cilvēku.

Ja jūs darāt šādus darbus, tad esat uz īstā ceļa, tad jums ir īsta ticība un Kristus atziņa jūsos ir darbīga un auglīga. Tādēļ raugieties, lai jūs to nepalaistu pa vējam — savaldiet savu miesu un izturieties pret tuvāko tā, kā jūs zināt, ka Kristus ir darījis.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.