158. Kādi ir labie eņģeļi?


Tavs vārds mums prieks un svētiba [257]

Kungs, sird’ un ausis atdari,
Tās saviem vārdiem atveri,
Dod mums tos šķīstus pasargāt,
To debes-valstib’ iemantot.


Tavs vārds var sirdi kustināt,
Tavs vārds var dvēs’li dziedināt,
Tavs vārds mums prieks un svētiba,
Tavs vārds mums gaisma mūžiga.

God Tēvam top un Dēlam dots,
Tā līdz tam svētam Garam gods!
Gods Dievam, tam trīs-vienigam,
Šeit un iekš visām mūžibām.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.