170. Ko tu nobeigumā apliecini ar vārdiem: "Tas ir tiešām tiesa"?


Patiesa kristīga vienotība

Bet ne par viņiem vien Es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem Man ticēs. Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis. [Jņ.17:20-21]

cilvēku radīta kristīga vienotība


Jēzus runā ar Debesu Tēvu un lūdz par Saviem ticīgajiem, lai tie būtu viens vesels. Par to jārūpējas visiem kristiešiem.

Tomēr šajā Svēto Rakstu vietā Jēzus māca ko citu, nevis to, ko esam pieraduši dzirdēt mūsdienās. Jēzus iecerētā vienotība ir citāda, nekā to māca liela daļa baznīcas vadītāju.

Jēzus runā par vienotību visu ticīgo starpā, jo patiesu kristiešu kopību veido tikai tie, kas dzīvo ticībā Viņam.

Baznīcas vienotība ir garīga. Vispirms Jēzus runā par Savu vienotību ar Debesu Tēvu un pēc tam lūdz, lai arī kristiešu vidū tādā valdītu.

Šādu vienotību nevar radīt ar ārējas organizācijas palīdzību. Uz mirkli iedomāsimies, ka mums ir izdevies apvienot visas pasaules baznīcas un konfesijas un visi kristieši pieder vienai baznīcai. Un iedomāsimies, ka šo lielo ekumenisko baznīcu pārvalda viena vadība ar vienotu liturģiju un kārtību. Vai tiešām Jēzus Savā Augstā priestera lūgšanā runāja par šādu ārēju vienotību?

Protams, nē, jo tā būtu tikai cilvēku radīta vienotība, kas iekļautu sevī arī miljoniem neticīgu un neatgrieztu baznīcas locekļu.

Patiesa kristīga vienotība ir garīga kristiešu kopība un sadraudzība ar Tēvu, Dēlu un Svēto Garu.

“Svētī tos patiesībā, Tavs vārds ir patiesība,” lūdza Jēzus, un mēs sākam apjaust Viņa vārdu jēgu un nolūku. Tā ir kristiešu vienotība, kas radīta un pastāv Dieva vārda patiesībā. Cilvēki gan spēj panākt dažādus kompromisus, taču Dieva patiesība ir mūžīga un no tās mēs nekad nedrīkstam atteikties.

Patiesa kristīga baznīca ir Kristus līgava [Atkl.19:7], un Viņam ir tikai viena līgava. Viņam ticīgie draugi ir dažādās baznīcās un konfesijās. Ārējā vienotība katrā ziņā ir svarīga, taču nepieciešama un neaizstājama ir tikai garīga vienotība ticībā Jēzum.
Lai Dievs māca kristiešiem to saprast!

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.