362. Kur un kurš var baudīt Vakarēdienu?


Cilvēkiem ar šķīstām lūpām

Ar to viņš aizskāra manu muti un teica: “Redzi, tai aizskarot tavas lūpas, tavs noziegums ir deldēts un tavi grēki piedoti!” Un es dzirdēju Tā Kunga balsi sakām: “Ko lai Es sūtu? Kas būs mūsu vēstnesis?” Tad es atbildēju: “Redzi, es esmu še, sūti mani!” [Jes.6:7-8]

Cilvēkiem ar šķīstām lūpām


Tikai šķīstas lūpas var nest Debesu Kunga vēsti. Stāvēdams dzīvā Dieva priekšā, pravietis juta, ka viņa lūpas ir nešķīstas. Bet pie viņa ar kvēlojošu ogli no altāra tika sūtīts eņģelis. Tas pieskārās pravieša lūpām, padarot viņu derīgu Dieva kalpošanai.

Jā, Dieva vēstnešiem jābūt cilvēkiem ar šķīstām lūpām. Šī Svēto Rakstu vieta ļoti tēlaini apraksta, kā tas notiek.

Viss sākas ar cilvēka sastapšanos ar Dievu. Pravietis vīzijā redzēja Dievu, kas, eņģeļu ieskauts, sēdēja Savā svētajā tronī. Dieva priekšā pravietis stāvēja kā pazudis grēcinieks, ar samaitātu sirdi un nešķīstām lūpām.

Bet Dievs piedeva viņa grēkus un šķīstīja viņa lūpas un sirdi. – “Tavs noziegums ir deldēts un tavi grēki piedoti!”

Sastapšanās ar Dievu var notikt dažādos apstākļos. Viens pie Dieva atgriežas jaunībā, otrs pie ticības nāk dzīves pilnbriedā, bet trešais žēlastību nepretoties Dievam saņem tikai cienījamā vecumā. Viens ir dzīvojis krietni un pildījis savus pienākumus pēc labākās sirdsapziņas. Otrs ir gājis neceļos un laiku izšķiedis grēkos un pasaulīgā dzīvē. Taču pēc būtības sastapšanās ar Dievu visiem ir viena un tā pati.

Notiek divas lietas: mēs atzīstam savus grēkus, un Kristus nopelna dēļ mums tiek pasludināta Dieva žēlastību.

Piedzīvojot liktenīgo sastapšanos ar Dievu, cilvēks ir aicināts šo vēsti nest arī citiem. Tā tas bija ar pravieti, un tā tas ir ar mums, mazajiem lieciniekiem. Kad Dievs Savā žēlastībā šķīsta cilvēku sirdis un lūpas, dzimst jauni Tā Kunga vēstneši. Bez tā neviens nevar būt tā Kunga vēstnesis.

Vai tu zini, ko nozīmē atgriezties un saņemt piedošanu Jēzus nopelna dēļ? Turi drošu prātu! Arī tevi Tas Kungs vēlas darīt par Savu liecinieku un izmantot Savā kalpošanā!

Birkas: , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.