72. Kad sākas cilvēka dzīvība?


Stāsts par abiem Ābrahama dēliem

Sakiet man, jūs, kas gribat būt zem bauslības, vai jūs esat dzirdējuši, ko bauslība saka? Proti, ir rakstīts, ka Ābrahāmam piedzima divi dēli, viens no kalpones, otrs no svabadās. Bet tas, kas no kalpones, ir dabīgi dzimis, turpretim tas, kas no svabadās, pēc apsolījuma. [Gal.4:21-23]

stāsts par abiem Ābrahama dēliem

Savā sirdī būdams norūpējies par šo lietu, viņš vēl izmanto tēlainu izteiksmi, kas viņam tobrīd ienāk prātā stāsts par abiem Ābrahama dēliem!

Pāvils it kā gribētu sacīt: jūs atstājat žēlastību, ticību un Kristu un krītat atpakaļ Bauslībā. Jūs gribat tai pakļauties un tajā smelties gudrību, tādēļ es runāšu ar jums par Bauslību.

Abrahamam bija divi dēli — Ismaēls, kas dzimis no Hagares, un Īzāks, piedzimis no Sāras. Abus ir dzemdinājis tas pats tēvs.

Kāda tad ir atšķirība?

Ismaēls, kas dzimis no kalpones, ir dzimis dabīgi jeb miesīgi, tas ir, bez apsolījuma un Dieva Vārda, savukārt Īzaks ir dzimis ne tikai no brīvās, bet arī- pēc apsolījuma.

Hagare kļuva grūta un dzemdēja Ismaēlu, tas nenotika pēc Dieva Vārda vai balss, kas būtu šo notikumu iepriekš pasludinājusi, taču Īzāks jau iepriekš ir nosaukts vārdā; 1. Moz. 17:19 eņģelis Ābrahamam saka: “Sāra, tava sieva, dzemdēs dēlu, un tu sauksi viņa vārdu: Īzāks.”

Ābrahamam ir divējādi bērni. Visi gan ir dzimuši no Ābrahama miesas un asinīm, tomēr ne visiem iepriekš ir dots Dieva Vārds un apsolījums — kā Īzākam, ir tādi, kuri dzimuši bez apsolījuma — kā Ismaēls. Tātad — apustulis saka — Dieva bērni ir nevis Ābrahama miesīgie bērni, bet apsolījuma bērni. Ar šo pamatojumu Pāvils aizbāž mutes augstprātīgajiem jūdiem, kuri lielās, ka viņi ir Ābrahama bērni un pēcnācēji.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.