81. Kādam prātam mums ir jābūt pret savu tuvāko?


Esam redzējuši un apliecinām

Kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši un mūsu rokas ir aptaustījušas, dzīvības vārdu – dzīvība ir parādījusies, mēs esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie Tēva un mums ir parādījusies, – ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un Viņa Dēlu Jēzu Kristu. [1.Jņ.1:1-3]

Esam redzējuši un apliecinām


Mēs esam sastapuši Dieva Dēlu, Jānis saka. Ieklausies, kā viņš apraksta savu sastapšanos ar Dieva Dēlu.

Jānis nerunā par kādiem garīgiem vingrinājumiem vai jūsmīgiem pārdzīvojumiem. Viņš nestāsta, ka ir meklējis sevī dievišķo dzirksti, par kādu runā visu laikmetu mistiķi.

Nē, Jānis runā vienkāršus vārdus, stāstīdams, ko redzējis savām acīm, ko dzirdējis un aptaustījis ar savām rokām – “dzīvības Vārdu”, kas ir no mūžības [1.Jņ.1:1].

“Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū,” saka Jānis [Jņ.1:14]. Dievs mūsu dēļ pasaulē sūtīja Savu Dēlu, kas jau no mūžības ir viens ar Tēvu. Dieva Dēls jaunavas klēpī kļuva Cilvēks un nāca pasaulē kā cilvēkbērns, kļūdams par vienu no mums.

Kas ir redzējis, dzirdējis un sastapis Jēzu, ir sastapis pašu Dieva Dēlu. Dievs tapa Cilvēks, dzīvoja un staigāja viņu vidū, tāpēc mācekļiem bija iespēja iepazīt Jēzu arī ar prātu un visām maņām.

Pievērsiet uzmanību Jāņa vārdiem: mēs sastapām mūžīgo Dievu, kas bijis no sākuma. Mēs Viņu dzirdējām, redzējām un paši savām rokām Viņam pieskārāmies.

Jānis turpina: “Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un Viņa Dēlu Jēzu Kristu.”

Vai vēlies sastapt Dievu? Vai vēlies būt sadraudzībā ar Debesu Dievu un Viņa Dēlu Jēzu Kristu?

Ja tu to vēlies no sirds, tev ir jāsaprot, kā šāda sastapšanās notiek. Nemēģini “iekarot” debesis ar jūsmīgiem pārdzīvojumiem, gremdējoties meditācijā vai “rāpjoties augšup pa morāles kāpnēm”. Tādas lietas tevi Dievam netuvinās.

Nē, bet uzklausi praviešu un apustuļu sludināšanu, kuru tu dzirdi no Dieva dzīvajiem lieciniekiem. Lasi Bībeli. Dievs nāk pie tevis un sastop tevi Savā vārdā.

Paldies Dievam par šādu sastapšanos!

Birkas: , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.