24. Kas ir patiesa dievbijība?


Mācītāja pamatnodarbošanās

Svarīgākais teoloģijas un teologa uzdevums ir gādāt par to, lai Baznīca paliek patiesībā, kas ir pats Kristus, vienīgi caur kuru mēs varam nokļūt pie Dieva Tēva (Jņ.14:6).

Izšķirošs tam ir nosacījums, lai sprediķojot un mācot Dieva vārds tiktu sludināts tīri, saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, un lai pareizi, atbilstoši to iestādīšanas vārdiem, tiktu izdalīti un saņemti Sakramenti.

Tādējādi teoloģija nav kaut kāda teorētiska zinātne ārpus Baznīcas, bet gan tā ir Baznīcas funkcija un tā cieši saistīta ar draudzi, un ir tās centrā dievkalpojumā.

Mācītāju izglītībai tādēļ jābūt vērstai uz to, lai draudzes kalpi kļūtu spējīgi spriest, lai tie varētu atšķirt pareizo mācību no nepareizas, patieso Baznīcu no nepareizas, un lai tie tādā veidā mācētu saglabāt vienotību patiesībā.

Patiesība un vienotība nešķirami saderas kopā, pie kam tikai Dieva vārda patiesība var būt vienotības pamats un kritērijs.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.