205. Ko Bībele māca par Jēzus nākšanu uz tiesu?


Ieraugot neredzamo

Bet Jēkabs devās savā ceļā. Un Dieva eņģeļi tam parādījās. (1.Moz.32:2)


Ceļojumā Jēkabu pavadīja vairāk ceļabiedru, nekā viņš nojauta. Tikko viņš bija izkļuvis no sarežģītas situācijas – bija norimušas sievastēva Lābana dusmas pret viņu. Tagad Jēkabs bija ceļā uz mājām. Viņu gaidīja vēl viens pārbaudījums – sastapšanās ar brāli Ēzavu.

Bībelē mēs lasām: “Bet Jēkabs devās savā ceļā. Un Dieva eņģeļi tam parādījās. Un, tos ieraudzījis, Jēkabs sacīja: “Šī ir Dieva karapulka nometne.” Un viņš nosauca šīs vietas vārdu: Mahanajima.”

Jēkabs ieraudzīja pat divus eņģeļu pulkus. Viens pulks bija viņam, otrs Dievam. Un Jēkabs saņēma brīnišķīgu mierinājumu!

Dieva bērns, atceries to savā dzīves ceļā! Arī tevi var piemeklēt dažādi pārbaudījumi, līdzīgi Jēkabam, kurš raizējās par savas saimes likteni, proti – kas notiks ar viņā sievām, bērniem un īpašumiem. Arī tu savā ceļā vari sajusties vientuļš, pamests un raižpilns par nākotni.

Atceries, ka tev ir daudz vairāk ceļabiedru, nekā tu domā. Toreiz Jēkabs saprata, ka viņu pavada nevis viens, bet veseli divi pulki. Savs eņģeļu pulks bija ne tikai Dievam, bet arī viņam.

Dāvids raksta: “Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas, un tos izglābj.”

Todien Jēkabs redzēja ko tādu, ko nav iespējams redzēt katru dienu, -veselu pulku eņģeļu. Tomēr mēs zinām, ka neredzamie eņģeļi ticīgajiem arvien ir klāt.

Tajā naktī, kad Jēkabs redzēja Dieva eņģeļus kāpjam augšup un lejup pa debesu kāpnēm, Tas Kungs deva viņam brīnišķīgu apsolījumu: “Redzi, Es esmu ar tevi, un Es tevi pasargāšu it visur, kur tu ej, un Es likšu tev atgriezties šinī zemē, jo Es tevī neatstāšu, līdz kamēr izdarīšu, ko Es esmu tev sacījis” (1.Moz.28:15).

Ikvienam Dieva bērnam ir dots apsolījums par eņģeļu klātbūtni, un šo eņģeļu arvien būs vairāk, nekā tu spēj iedomāties.

Slava Dievam!

Birkas: , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.