225. Ko nozīmē, ka Draudze ir kristīga?


Mums jāsargās no viltus sludinātājiem

“Pār visām lietām ievērojiet, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi iztulkojams; jo pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā.” [2.Pēt.1:20-21]

Mums jāsargās no viltus sludinātājiem


Te Sv. Pēteris aizskar viltus mācītājus. Viņš saka: tā kā jūs zināt, ka mums ir Dieva vārds, tad palieciet pie tā un neļaujiet, ka viltus mācību mācītāji jūs maldinātu, kaut arī tie nāktu un apgalvotu, ka viņiem tāpat esot Svētais Gars. “Pār visām lietām ievērojiet, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi iztulkojams..” Pēc tā jums jāvadās, un nedomājiet, ka varēsit izskaidrot Rakstus paši ar savu gudrību un prātu. Tā Sv. Pēteris ir noraidījis visus Rakstu skaidrojumus, kurus snieguši tēvi, aizliegdams uz tiem balstīties.

Pēteris ir aizliedzis tev skaidrot Rakstus pašam — tie ir jāskaidro Svētajam Garam. Vai arī lai Raksti paliek neizskaidroti.

Tā Sv. Pēteris aizskar arī pašus labākos un drosmīgākos mācītājus. Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka nevienam nav jātic, ja viņš pats skaidro Rakstus; jo ar savu skaidrojumu viņš nebūs atradis pareizo izpratni.

Tāda ir šīs vēstules pirmā nodaļa, kurā Sv. Pēteris visupirms māca, kuri ir īstie labi darbi, ar kādiem varam pierādīt savu ticību. Otrkārt, ka kristiešu vidū nav jāsludina nekas cits kā vien Dieva vārds.

Nu seko uzticīgs pamudinājums, kuru ir sniedzis arī Kristus, Pāvils un visi apustuļi, proti, ka mums jāsargās no viltus sludinātājiem.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.