322. Kā draudze sasaista grēkotājus?


Sludinātāji kā maukas

“Atstādami taisno ceļu, tie ir nomaldījušies. Sekodami Bileāmam, Beora dēlam, kas dzinās pēc netaisnās algas.” [2.Pēt.2:15]

garīgā prostitūcija - maukas

Viņiem būtu jāmāca taisno ceļu: kā turēties pie Kristus, kā nonākt pie Dieva ticībā un ar mīlestību pret tuvāko, un pēc tam panest svēto krustu un paciest visu, ko mums ticības dēļ jāpiedzīvo. Bet viņi, sekodami Bileāmam, Beora dēlam, kas dzinās pēc netaisnās algas, ved ļaudis no ticības uz viņu darbiem, kas nekādi nav noderīgi tuvākajam.

Šeit Pēteris min ilustrāciju no ceturtās Mozus grāmatas 22. – 24. nodaļai.

Dievs lika Bileāma mutē vārdu, un viņš ar skaistiem vārdiem sāka svētīt un cildināt Israēla tautu, darīdams to trīs reizes pēc kārtas. Taču vēlāk pravietis deva ķēniņam padomu, kā viņam rīkoties ar Israēla tautu,- tā kā viņš to nespēja nolādēt un pieveikt ar varu, tad lai viņi apgrēkojas pret Dievu. Tad ķēniņš uzcēla elka tēlu Baālu Peoru un izdarīja tā, lai moābiešu sievas, kungu un valdnieku meitas, ielūgtu Israēla ļaudis pie sevis upurēt viņu dieveklim, un, kad tās viņus veda pie sevis, viņi pielūdza elku, ēda, dzēra un grēkoja ar sievām. Tad Dievs kļuva dusmīgs un lika pakārt visus tautas vadītājus un lika vienā dienā iet bojā divdesmit četriem tūkstošiem vīru.

To pravietis Bileāms izdarīja naudas dēļ.

Tā patiesi Svētais Pēteris salīdzina šos viltus skolotājus ar pravieti Bileāmu, ka viņi gluži kā Bileāms tikai naudas dēļ rada elkdievību un sagandē dvēseles.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.