25. Kas ir īsta mīlestība uz Dievu?


Musinātāji un mulsinātāji

Vai tiem, jo tie ir staigājuši Kaina ceļu, krituši peļņas dēļ Bileāma maldos un gājuši bojā, pretodamies kā Kora. [Jūd.1:11]

musinātāji un mulsinātāji

Kains sita līdz nāvei savu brāli tikai tādēļ, ka Ābels bija dievbijīgāks un tā upuris bija Dievam pieņemams, bet Kaina paša nē. Tagad Kaina ceļš ir paļauties uz saviem labajiem darbiem, izsmiet darbus, kas patiesi ir labi un patiesi, kā arī pievilt un slepkavot pareizā ceļa gājējus.

Tiem no sirds būtu jāpieķeras dievišķās žēlastības cerībai, bet nu tie joņo un liek savu paļāvību uz dažādiem, viena vai cita veida, ārējiem darbiem, ko dara vienīgi peļņas dēļ, lai piepildītu savus vēderus kā pravietis Bileāms un ietu bojā, pretodamies kā Korahs.

Par Koraha pretošanos stāstīts 4.Mozus grāmatas 16.nodaļā. Dievs bija iecēlis Mozu izvest tautu no Ēģiptes, bet viņa brāli, Āronu, nozīmējis par augsto priesteri. Bet Korahs sapulcināja divi simti piecdesmit vīrus no tautas vadoņu un ievērojamu ļaužu vidus, un radīja satraukumu un kņadu, lai Mozus un Ārons atkāptos.

Mozus krita uz savu vaigu, lai Dievs nepieņem viņu upuri, un pavēlēja draudzei nošķirties no tiem. Kad Mozus to bija runājis, zeme pāršķēlās, atvērās un aprija Korahu kopā ar citiem dumpiniekiem.

Jūda šo notikumu min kā piemēru tiem zobgaļiem, kas vaino mūs musināšanā, kad sludinām pret viņiem, kaut arī patiesībā viņi paši ir tie, kas rada visu nemieru. Kristus ir mūsu Ārons un Augstais Priesteris, vienīgi Viņam mēs atļaujam valdīt.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.