150. Ko Dievs ir darījis zināmu par Viņa personu darbiem?


Kaina zīme

Ar Kainu iesākas vēsture, nāves vēsture. No nāves pasargātais un kā slāpēs no dzīves dzerošais Ādams rada Kainu, slepkavu.

Tas ir kas jauns Kainā, Ādama dēlā, ka viņš pats kā Dievs iejaucas cilvēku dzīvēs. Cilvēks, kas nedrīkstēja ēst no dzīvības koka, vēl jo drudžaināk tver pēc nāves augļa, dzīves iznīcināšanas. Tikai Radītājs var iznīcināt dzīvību, Kains ņem šīs pēdējās Radītāja tiesības un kļūst par slepkavu. Nāves vēsture ir zem Kaina zīmes.

Kristus pie krusta, nogalinātais Dieva Dēls, ir Kaina vēstures beigas, un līdz ar to arī visas vēstures beigas. Tas ir pēdējais nedrošais uzbrukums paradīzes vārtiem. Un zem šī cērtošā zobena, zem krusta mirst cilvēku dzimums. Bet Kristus dzīvo. Krusta stabs kļūst par dzīvības koku, un pasaules vidū uz nolādētā lauka no jauna izaug dzīvība.

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.