100. Kas dod laicīgo mantu un kam uz šo mantu ir tiesības?


Kārtējais pasaules gals

Sapratis, ka domas par pasaules galu arvien ir nodarbinājušas cilvēku prātus vairāk nekā pašu neizbēgamā nāve, e-firziķis secināja, ka ikdienas mēs pasaules galam pietuvojamies par vienu dienu, gluži tāpat kā mūsu pēdējai dienai šajā pasaulē. Atšķirība ir tikai tā, ka pasaules galu mēs varam arī nesagaidīt, tomēr nāvi garām mēs nepalaidīsim.

Nākotnes un sava likteņa zīlēšana un minēšana reizēm no vienkāršas ziņkārības pāraug izmisīgos meklējumos, jo cilvēks vienīgi zināmā nākotnē spēj balstīt jēgpilnu un konstruktīvu rīcību tagadnē.

Tādēļ cilvēku interese par kolektīvo un individuālo nākotni ir arvien bijusi populāra. Kaut būtu tāda vieta, kas parādītu nākotni. Nu pietiktu jau ar kādu interneta labu, piemēram, mansliktenis.lv.

Par šo tēmu Svētie Raksti sniedz pietiekami daudz informācijas, piemēram,

“Tā Kunga diena nāk tāpat kā zaglis naktī. Kad sacīs: nu ir miers un drošība, – tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdību sāpes pār grūtnieci, un viņi nevarēs izbēgt.” [1.Tes.5:2-3]

“Bet par to dienu vai stundu neviens nezina, ne eņģeļi debesīs, ne Dēls, kā vien Tēvs. Pielūkojiet, esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kad tas laiks ir.” [Mk.13:32-33]

Īsi sakot, ja kāds saka, ka pasaules gals būs rīt, tad tas rīt nebūs.

Iespējams, ka kādam pasaules gals jau ir tad, kad nav naudas cigaretēm vai nestrādā internets. Citam atkal liekas, ka kādā dienā izmirs visi cilvēki vai ies bojā Zemes lode. Tomēr pasaules gals ir Dieva apzināta rīcība, kas izbeigs visu, ko viņš ir radījis un uzturējis mūsu labā. Un tad Kristus nāks otro reizi. Tajā dienā mums visiem būs lieliska iespēja saņemt pēc nopelniem – neticīgiem pēc saviem nopelniem, bet Dieva bērniem pēc Kristus nopelniem.

Tādēļ pasaules galam mums ir jābūt gataviem gluži kā savai nāves dienai, jo vienīgi līdz tam izšķiras mūsu liktenis mūžībā.

Kristus saka, būs līdzīgi kā Noa dienās, būs arī Cilvēka Dēla atnākšana. Jo, tā kā tanīs dienās priekš ūdens plūdiem tie rija un plītēja, apņēma sievas un izgāja pie vīra līdz tai dienai, kad Noa iegāja šķirstā, un tie nenāca pie saprašanas, tiekāms plūdi nāca un aizrāva visus, tāpat būs arī Cilvēka Dēla atnākšana. [Mt.24:3-51]

Un vēl Kristus sacīja, lai mācāmies līdzību no vīģes koka. Kad viņa zaros jau pumpuri metas un lapas plaukst, tad jūs zināt, ka vasara ir tuvu klāt…un …Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ…

Un pievilt mūs var, pirmkārt, ar iespējamiem pasaules gala datumiem, kurus e-firziķis apskatīs nākamajā reizē, un, otrkārt, mūs pieviļ maldi, kad paļaujamies uz saviem nopelniem, nevis uz Kristu. Un ne vien paši tā darām, bet sludinām to arī citiem.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.