51. Kādēļ Dievs vēlas, lai mēs turētu Viņa Vārdu?


Nepanesams noziegums

Mans noziegums ir tik liels, ka es to nespēju panest. [1.Moz.4:13]

nepanesams noziegums


Šis ir viens no grūti tulkojamiem Bībeles pantiem. Dažādos tulkojumos šis pants skan atšķirīgi.

Luters tulkoja tā: “Mans grēks ir pārāk liels, lai to varētu piedot.” Ja šis tulkojums ir pareizs, Kains nerunā patiesību. Savā sprediķu grāmatā Luters raksta:

“Kain, Tu melo! Dieva žēlastība ir lielāka par visu grēcinieku grēkiem!”

Mūsu tulkojums – “Mans noziegums ir tik liels, ka es to nespēju panest” ļauj labāk iedziļināties teksta saturā.

Kains bija nogalinājis savu brāli Ābelu. Noziegums bija tik liels, ka viņš nespēja to izturēt. Nasta bija tik smaga, ka beigu beigās viņu salauza. Sods par Kaina grēku bija nāve – mūžīgā nāve.

Var teikt, ka sods par Kaina noziegumu bija tik liels, ka viņš nespēja to panest, Luters apgalvo, ka tulkošanai nepietiek tikai ar valodas zināšanām nepietiek ar grieķu un ebreju valodas prasmi, bet ir jāsaprot rakstītā vārda doma un saturs.

Ikviens, kas sastop Dievu Viņa svētajos vārdos, labi saprot, ka runa ir par ļoti nopietnām lietām.

Iespējams, arī tavs noziegums ir liels un nepanesams. Varbūt tu neesi slepkava kā Kains, bet Dievs, visu cilvēku siržu pazinējs, zina visu, kas mājo tavā sirdī. Tāpēc Viņš saka: “Tur nav nekādas starpības; jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības” [Rom.3:22-23].

Nav nekādu šaubu, ka tavs noziegums patiesi ir tik liels, ka pats tu to panest nespēj. Ja mēģināsi, tas tevi pazudinās. Paldies Dievam, nav taisnība, ka mūsu noziegums un sods par to ir pārāk liels un nepanesams, jo mūsu vietā to ir uzņēmies kāds cits! “Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu, ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti” [Jes.53:5]. Mūsu vietā sodu ir uzņēmies Jēzus.

Pārdomā savus grēkus. Vai nesīsi tos pats un cietīsi savu grēku sekas? Vai uzskati, ka atgriešanās un Glābējs tev nav vajadzīgs? Domā par to laikus un nāc pie Jēzus, kas visu sodu uzkrāvis Sev.

Birkas: , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.