336. Vai arī liekulis var saņemt grēku piedošanu?


Lielais pūlis

Nebiedrojies ar lielo pūli tā ļaunajos darbos .. [2.Moz.23:2]

lielais pūlis


Vai tiešām vairākumam vienmēr taisnība? Varbūt ir tā, kā saka viens no Ibsena varoņiem, ka taisnība ir mazākumam?

Tomēr ne jau par to runā šīsdienas Dieva vārds. Tas, protams, ir labi zināms fenomens, ka cilvēku masas kultivē kādu vienu noteiktu uzskatu virzienu, kas sāk valdīt sabiedrībā. Šaubām te nav vietas, un atšķirīgas domas nepaliks nesodītas. Šādā situācijā kristietim jāvaicā: vai pārliecība, kurai visi vienprātīgi pieslejas, tiešām saskan ar Dieva vārdu un Viņa prātu? Nereti uz šo jautājumu jāatbild noliedzoši, jo ļauni uzskati allaž viegli pārņem vairākumu.

Piemēram, mūsdienās sabiedrības lielākā daļa ir pārliecināta, ka cilvēka dzīves jēga ir apmierināt savas materiālās vajadzības. “Ēdīsim un dzersim, jo rīt mums jāmirst.”

Sabiedrības vairākums izsmej svētumu un par Dieva bērniem neko labu nedomā. Lielais pūlis atmet Dieva vārdu un iegalvo sev, ka pēc kapa un nāves nekādas tiesas nav.

Nereti ļaudis pārņem naids pret citas ādas krāsas un citu tradīciju cilvēkiem. Piemērs šādam naidam gan no senākiem, gan jaunākiem laikiem ir antisemītisma sērga. Sargāsimies no šādām lietām!

Bībele māca, lai nesekojam lielajam pūlim tā ļaunajos darbos un neuzticamies vairākuma viedoklim. Meklēsim Dieva vārda padomu un lūgsim Gara vadību.

Apustulis Jēkabs raksta, ka pasaules draudzība ir ienaids ar Dievu [Jēk.4:4].

Atceries Jēzus vientulību! Pašā pēdējā Ģetzemanes un Golgātas cīņā pat Jēzus tuvākie draugi Viņu bija atstājuši vienu. Paldies Dievam, Jēzus tomēr piepildīja un pabeidza glābšanas darbu!

Lūgsim, lai Dievs dod mums spēku Viņam sekot, pat ja šajā ceļā būsim vieni.

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.